Mestská akupunktúra: Priechod cez Lodenicu by mohol byť krajší a bezpečnejší

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Krátky úsek okolo Lodenice predstavuje slabé miesto Sĺňavskej cyklotrasy. Kolízny bod vzniká za mostíkom pri vyústení cyklotrasy vedúcej pozdĺž Dubovej, problém pokračuje úzkym miestom pozdĺž areálu TJ Sĺňava a prechod cez parkovisko Lodenice tiež nie je ideálny.

Veľa ľudí začalo využívať obchádzkovú možnosť spodom okolo kempingu Lodnica. Tento priestor je ale v súčasnosti v zlom stave, a nazvať ho málo reprezentatívnym by bolo asi podhodnotenie situácie. Po zotmení by ste si tadiaľto zrejme cestu neskracovali. Navyše sa sem dostanú iba miestni, turistu by do lesíka asi odbočiť nenapadlo a je tak odkázaný na rozbitú cestu a uskakovanie pred autami.

Riešením by mohla byť postupná revitalizácia tohto priestoru a vybudovanie pokračovania pešieho a cyklochodníka, s napojením za mostíkom cez Dubovú. Podľa zverejnených informácii je toto prepojenie v pláne, ale kým sa tak stane, bolo by možné postupovať v menších krokoch. Začať by stačilo jednoducho – pokosiť. Údržbe tohto priestoru nebola v poslednej dobe pvenovaná príliš veľká pozornosť. Pokračovať by sa dalo zbúraním dvoch malých stavieb bývalých WC v ústí cesty smerom na Lodenicu, ktoré sú v dezolátnom stave. Už len tento zásah samotný by zlepšil priechodnosť a celkový vzhľad priestoru.

V ďalšom kroku by ideálne nasledovala obnova verejného osvetlenia (nachádza sa tu niekoľko pôvodných lámp, prípojka tu teda je). Predmetom workshopu alebo, ak chcete, príjemnej brigády, by mohlo byť zhotovenie dočasného mobiliáru, ktorý poslúži do doby, kým bude možné začať s celkovou revitalizáciou.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.