Deň otvorených dverí v Útulku Piešťany

Počas prvého októbrového víkendu bude piešťanský útulok otvorený pre širokú verejnosť. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat môžete psíkom a mačkám pomôcť priamo v priestoroch, kde našli dočasný domov. Deň otvorených dverí sa uskutoční 6. a 7. októbra od 12.00 do 17.00 h.

Každý, kto chce zvieratám niečo darovať, môže priniesť čistiace prostriedky, plastové vrecia (120 l) a sensitive granule.

Samozrejme je vítaná aj finančná podpora, ktorá bude využitá na nákup krmiva a liekov. Každý darca dostane príjmový blok.

Každý rok tam zachránia 700 zvierat. Niektoré sa vrátia k svojim majiteľom, iným nájdu nový, lepší domov.

.Naša pomoc zvieratám plne závisí na dobrovoľných príspevkoch. Veríme, že sa pridáte k ľuďom s dborým srdcom a prídete nás podporiť aj v tento deň, v ktorom súcit a zmysluplná pomoc majú svoje miesto.

Text: Útulok Piešťany