13.07.2017 # 15:02 # 15:02

Blog Tomáša Blahutu: Piešťany kedysi a dnes

Inzercia

Satelitné snímky z roku 1950 a 2010 ukazujú, ako veľmi sa náš región zmenil. Pribudli celé štvrte a novú tvár dostala sa aj okolitá krajina.

Nie vždy vyzerali Piešťany tak ako dnes. Postupom dlhých rokov sa premieňajú ulice, budovy i rôznorodé zákutia. Niečo sa zbúra, iné zasa postaví. Klasický kolobeh. Žijeme v dynamickom svete, kde má veľký význam práve rýchlosť. Či už sa týka tokov informácií, spoľahlivého fungovania technológií alebo zmien prostredia. A práve posledné spomenuté je teraz pre nás najpodstatnejšie. Ľudia pribúdajú, ubúdajú, migrujú a od nich závisí vzhľad sídla, kde žijú.

Za celé desaťročia sa toho v Piešťanoch udialo veľa vecí. Ako to ovplyvnilo tvár mesta sa dá veľmi dobre a najmä exaktne zistiť vďaka historickej ortofotomape Slovenskej republiky. Je voľne dostupná každému, stačí si ju vyhľadať na internete. Ponúka pohľady do každého kúta našej krajiny, kde si človek môže následne porovnať satelitné snímky z roku 1950 a 2010. Túto vymoženosť som využil aj ja a nižšie som vám prichystal zopár postrehov z Piešťan i blízkeho okolia.

Text: Tomáš Blahuta Zdroj foto: mapy.tuzvo.sk

X