15.12.2017 # 11:59 # 11:59

Primátorovi zvýšili plat o 18 percent

Inzercia

V poslednom roku svojho funkčného obdobia bude primátor Miloš Tamajka dostávať v hrubom o 474 eur viac ako je jeho základný plat. Včera o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Za boli prevažne členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany.

Miloš Tamajka dostáva od nástupu do funkcie základný plat vypočítaný podľa zákona z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov (912 eur x 2,89 = 2 635 eur).

Poslanci na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli o jeho navýšení o 18 %. Väčšina sa nestotožnila s návrhom viceprimátora Martina Vala, ktorý presadzoval zvýšenie o 30 %.

Svoj návrh odôvodňoval napríklad jeho prispením k zastaveniu likvidácie spoločnosti Letisko Piešťany a realizáciou „rozvojového investičného programu mesta Piešťany, kde za rok 2017 bolo zrealizovaných 170 aktivít v celkovej hodnote 2 866 232 eur a opravy a údržba v hodnote 176 528 eur.“

Poslanci, ktorí s ním nesúhlasili, vyčítali primátorovi napríklad nesplnenie sľubu, že konateľa bytového podniku Pavla Vermeša odvolá po nástupe nového riaditeľa tejto firmy. Upozornili tiež na to, že mestu hrozia súdne spory s bývalými zamestnancami mestského úradu aj bytového podniku, na základe ktorých Piešťany zbytočne môžu prísť o finančné prostriedky.

Väčšina zastupiteľstva nakoniec súhlasila so zvýšením platu primátora o 18 % na základe návrhu poslanca Juraja Brnu. Za hlasovali všetci prítomní členovia klubu Spoločne pre Piešťany a viceprimátor Martin Valo.

Text a foto: Martin Palkovič

X