Koncert Warchalovcov a finisáž výstavy v Dome umenia

V Malej sále Domu umenia Slovenskej filharmónie sa v pondelok 29. januára predstavil piešťanskému publiku Slovenský komorný orchester (SKO) pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela.

V koncertnom programe Hommâge à Bohdan Warchal, venovanom pamiatke zakladateľa a dlhoročného umeleckého vedúceho SKO prof. Bohdana Warchala, pred vypredaným hľadiskom exceloval spolu s Warchalovcami aj vynikajúci violončelista a bývalý koncertný majster violončelovej skupiny Slovenskej filharmónie Ľudovít Kanta, ktorý si v náročnom programe svetového turné našiel čas aj na vystúpenie v Piešťanoch. Pred domácim publikom exceloval v sólovom parte Grützmacherovej úpravy Bochceriniho violončelového koncertu, ktorý kedysi rovnako bravúrne nahrala múza violončelového umenia Jacqueline du Pré. V emóciami nabitej atmosfére Malej sály Domu umenia odznela slnečná Mozartova Serenáda č. 6 D dur, barokový Boccheriniho Koncert pre violončelo a orchester č. 9 B dur a romantická Janáčkova Suita pre sláčikový orchester. Nadšené piešťanské publikum nechcelo Warchalovcov pustiť z pódia, takže po búrlivom potlesku ako prídavok ponúkli temperamentné Rumunské tance Bélu Bartóka i Burlesku bez sláčikov Romualda Twardowského.

Dom umenia SF cielene buduje programovú dramaturgiu s ambíciou napĺňania polymúzického priestoru, v ktorom sa umelecké žánre navzájom prelínajú a dopĺňajú. Presne v tomto duchu sa niesla aj finisáž výstavy bratislavskej výtvarníčky Evy Linhartovej Poézia v obrazoch II, ktorú 31. januára za účasti autorky otvorila riaditeľka Domu umenia Dr. Edita Bjeloševičová a kurátor výtvarnej inštalácie kunsthistorik Dr. Bohumír Bachratý. Eva Linhartová, rodáčka z Prahy a absolventka Školy umeleckého priemyslu v Bratislave, pripravila pre milovníkov výtvarného umenia jubilejnú výstavu pastelov, obrazov, artprotisov a asambláží. Predstavila sa jedinečným autorským výberom z diela 80. rokov až po súčasnosť. Výpoveď autorky a múdre sprevádzajúce slovo kurátora výstavy poukázali na krásu vystavených artefaktov v motívoch hudby a poézie, krajiny, fantázie, meditácie a nostalgických spomienok… Kolekcia vystavených artefaktov, špeciálne pre piešťanský kultúrny stánok rozšírená o pastely zimných motívov a tému hudby, ale aj novoročných PF, počas koncertu Warchalovcov nádherne súznela s hudbou komorného orchestra. Dom umenia srdečne pozýva aj na ďalšie pripravované podujatia tejto umeleckej sezóny.

 

Text: Dom umenia Slovenskej filharmónie

Foto: Martin Palkovič