Názor Lívie Gažovej: Príbeh sochy Wintera ukazuje silu komunít v Piešťanoch

Na začiatku si nejeden ťukal na čelo. Vyzbierať skoro 50-tisíc eur na bronzovú sochu zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera sa zdalo neuveriteľné, no vďaka neúnavnej práci, sponzorom, mnohým podporným akciám a darom dokázali ľudia zo združenia ProWinter vyzbierať potrebnú sumu a socha Ľudovíta Wintera sa už nachádza na Kolonádovom moste.

Úspešná zbierka neukazuje však len šikovnosť jej organizátorov, ale aj dosiaľ nepomenovaný potenciál Piešťan – lokálpatriotizmus. Piešťanci majú záujem aktívne sa podieľať na projektoch v meste, a to nielen pokývaním hláv, ale aj finančne či dobrovoľnícky. Všimli sme si to už pri verejnej zbierke na nový Žiwell, pri obnove letného kina, mnohých kultúrnych podujatiach, lokálnych sponzorských firmách a vôbec pri nezištnej činnosti Piešťanského okruhu alebo skupiny Piešťany – mesto bez stresu.

Nielen profesionáli, ale aj bežní ľudia neváhajú venovať Piešťanom čas, peniaze alebo materiál. Len tak, pretože naše mesto majú v obľube. A naozaj na to narážame skoro pri každom projekte. Na strane verejnosti je veľký dopyt po spolupráci, ktorý sa dá využiť pri pretváraní verejných priestorov alebo aj pri crowdfundingu – verejných zbierkach na inovatívne projekty.

Mestá na Slovensku využívajú na financovanie projektov zbierky len výnimočne, ide však o moderný a veľmi účinný spôsob občianskej participácie. Ľudia si projekty vezmú za svoje, majú k nim vzťah a zároveň sú pre mesto ukazovateľom, ktorý projekt je spoločensky vnímaný pozitívne. Vedeli by ste si predstaviť adoptovať stromy v rekonštruovanom parku, sedadlá v kine alebo sklené výplne na moste?

Aj keď to nie je z hľadiska objemu prostriedkov najpodstatejší spôsob finacovania, môže to byť spôsob, akým sa môže mesto meniť k lepšiemu aj s podporou silných komunít. Alebo ako obyvatelia môžu svoje mesto zlepšiť aj bez samosprávy.

Lívia Gažová, Piešťanský okruh