Volebné miestnosti sú otvorené, svoj hlas môžete odovzdať do 22.00 h

V druhom kole volieb si občania Slovenskej republiky vyberajú hlavu štátu z dvoch kandidátov. V Piešťanoch je od 7.00 h otvorených 28 volebných miestností. Právo rozhodnúť má 23 859 obyvateľov kúpeľného mesta. Svoje preferencie môžu vyjadriť do 22.00 h.

Radnica v druhom kole vydala 638 hlasovacích preukazov, to je o 140 viac ako pred dvoma týždňami.

Volebná účasť v prvom kole dosiahla v našom meste 54,23 percent. Voliť prišlo 13 007 Piešťancov. Najvyššia účasť (64,66 percent) bola vo volebnej miestnosti č. 9 , ktorá sídli v Piešťanskom informačnom centre. Najmenej voličov (35,23 percent) si našlo cestu do budovy Gymnázia P. de Coubertina.

Aj dnes má právo voliť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v tento deň dovŕšil 18 rokov veku.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V osobitnom priestore na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému chce odovzdať svoj hlas. Upravený hlasovací lístok potom vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Ak niekto nemôže prísť zo zdravotných dôvodov, má právo požiadať o prenosnú schránku na tel. čísle 033/7765440. Ide o linku, na ktorej zamestnanci Mestského úradu Piešťany poskytnú voličom aj ďalšie potrebné informácie k voľbám.

Zoznam volebných miestností podľa adresy trvalého bydliska:

Volebná miestnosť č. 1 – Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119: Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1, Nový dvor


Volebná miestnosť č. 2 – Základná škola, Mojmírova 98/30: A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút


Volebná miestnosť č. 3 – Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28: A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866


Volebná miestnosť č. 4 Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22: A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova, Staničná


Volebná miestnosť č. 5 – Základná škola, Mojmírova 98/30: Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala


Volebná miestnosť č. 6 – Základná škola, Holubyho 1053/15: A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, 6433, 7719, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka


Volebná miestnosť č. 7 – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Stromová 1329/34: Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č. nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č. nepár. od 7


Volebná miestnosť č. 8 – Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9: Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova


Volebná miestnosť č. 9 – Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2: Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Kúpeľný ostrov


Volebná miestnosť č. 10 – Základná umelecká škola, Teplická 2297/50: Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121


Volebná miestnosť č. 11 – Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44: Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká


Volebná miestnosť č. 12 – Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127: A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č. nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie


Volebná miestnosť č. 13 – Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144: Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, Hurbanova, Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1


Volebná miestnosť č. 14 – Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9: Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115


Volebná miestnosť č. 15Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35: Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova, Záhradná 16


Volebná miestnosť č. 16 – Základná škola, Brezová 2876/19: Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska


Volebná miestnosť č. 17 – Základná škola, Brezová 2876/19: Komenského, Robotnícka, Skalná


Volebná miestnosť č. 18 – Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná


Volebná miestnosť č. 19Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska


Volebná miestnosť č. 20 – Základná škola, Brezová 2876/19: Gaštanová, Javorová


Volebná miestnosť č. 21 – Mestská knižnica, Školská 4761/19: 8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská


Volebná miestnosť č. 22 – Základná škola, Brezová 2876/19: Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, Brezová


Volebná miestnosť č. 23 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: E. F. Scherera


Volebná miestnosť č. 24 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35


Volebná miestnosť č. 25 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 – 37


Volebná miestnosť č. 26 – Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28: Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70 a or. č. nepár. od 115


Volebná miestnosť č. 27Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21


Volebná miestnosť č. 28Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26: Dudvážska, Družby


Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: MsÚ Piešťany