Predvolebná anketa: Aká má byť dopravná a parkovacia politika mesta?

Dopravná a parkovacia politika bude v nasledujúcich štyroch rokoch jednou zo zásadných tém rokovaní mestského zastupiteľstva. Kandidátom na poslancov, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do predvolebnej ankety, sme položili otázku: „Aká by mala byť podľa vás dopravná a parkovacia politika mesta Piešťany? Aké sú podľa vás konkrétne riešenia?“

Pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy ponúkame kandidátom na poslancov možnosť predstaviť svoje názory a postoje širokej verejnosti. Každý, kto sa chce touto formou predstaviť, môže napísať na adresu redakcia@zpiestan.sk. Obratom mu odošleme anketové otázky a odpovede zverejníme spolu s odpoveďami ostatných kandidátov. 

Volebný obvod číslo 1

1. Mária Beňová, 67 r., dôchodkyňa, SMER-sociálna demokracia

Je nutné postaviť parkovací zelený dom na mestskom pozemku, najlepšie súkromným investorom, ale je nutné stanoviť jasné podmienky prevádzky a vyvarovať sa chýb, ktoré mesto urobilo pri Auparku. Tam malo byť parkovanie bezplatne a všetky parkovacie miesta k dispozícii návštevníkom (dnes je spoplatnené a niekoľko parkovacích miest predaných bytovému domu Centroom). Vzhľadom na vývoj dopravnej situácie je nutné uvažovať o odstavných parkoviskách pri Tescu, Kauflande, letisku a zabezpečiť kyvadlovú dopravu, resp. je možné zabezpečiť postupné vybudovanie stanovísk pre požičiavanie bicyklov. Mesto výdatne dotuje autobusovú dopravu a autobusy chodia zväčša prázdne, aj týmto sa treba urýchlene zaoberať.

2. Matej Beseda, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

– Analyzovať (dotazník, anketa,…) čo sú dôvody nárastu počtu áut (rezidenti-miestni, medzimestkí dochádzajúci za prácou, nákupmi a pod.)
– Rozšírenie infraštruktúry pre bicyklovú dopravu. Malá rozloha Piešťan by mala byť dôvodom chodiť do centra mesta aj peši.
– Vyššie parkovné v centre s cieľom ekonomicky znevýhodniť využívanie individuálnej automobilovej dopravy, vybudovanie záchytných parkovísk s napojením na hromadnú dopravu.
– Parkovacie karty pre širšiu skupinu rezidentov a obmedzenie parkovania pre nerezidentov.
– Efektívnejšia hromadná doprava – možno menšie autobusy ale vyššia frekvencia spojov. Postupná výmena za elektrobusy, Európska komisia v týchto dňoch odsúhlasila dotácie na elektrobusy v mestskej doprave.
– Odklonenie tranzitnej dopravy z Piešťan, napr. južný obchvat s mostom cez Váh.

4. Jozef Drahovský, Mgr., 42 r., softwarový inžinier, nezávislý kandidát

Viac áut je spôsobené tým, že obyvatelia majú viac áut, na čo nie je doprava v takmer žiadnom meste dimenzovaná. Riešením by podľa mňa malo byť budovanie parkovacích domov, kde by bola možnosť parkovania jednak krátkodobo, pre návštevníkov, ale aj dlhodobo – prenájmom konkrétnych parkovacích miest pre rezidentov za prijateľné ceny. Problém vidím vo finančnej náročnosti takéhoto riešenia, ako aj v priestorových možnostiach, kde takéto parkovacie domy vybudovať.
Druhým bodom by bolo vytvorenie kyvadlovej nízkokapacitnej dopravy medzi centrom mesta a okrajovými časťami, ktorú by mohli využívať obyvatelia Piešťan.

5. Tomáš Drobný, 39 r., správca majetku, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

Autami preplnené ulice a nedostatok parkovacích miest trápi mnohé mestá. Riešenie pre Piešťany je len jedno, občan musí mať dostupnú a pohodlnú možnosť dostať sa v meste tam kam potrebuje inak, ako vlastným autom. To znamená častejšiu MHD, ktorá by mala pokryť viac z územia mesta ako pokrýva dnes. Zároveň je potrebné uľahčovať pohyb po meste bicyklistom. Ak aj budeme do mesta menej chodiť autom, parkovať ho niekde potrebujeme. Tu nepomôže nič iné, ako nové parkovacie miesta. Ale nie na úkor parkov, stromov či inej zelene. Stále sa dajú nájsť miesta, kde by nové parkovacie miesto mestskú zeleň nepoškodilo. Navyše dnes existujú zelené technológie parkovísk, parkovanie miesta, ktoré sú zároveň aj trávnikom. Ich výstavba je dokonca lacnejšia ako pri parkoviskách klasických.

10. Henrich Harcsa, Ing., 53 r., výsluhový dôchodca, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Dočasné riešenia s vytváraním menších parkovísk a zjednosmernením komunikácií viacmenej vyčerpali svoje možnosti. Je čas pristúpiť k nákladnejším opatreniam, budovaniu moderných parkovacích domov s dôrazom na ochranu životného prostredia. Plánovacie dokumenty sú k dispozícii, treba ich aktualizovať. Pripraviť dôsledné prieskumy, vychádzať z potrieb obyvateľov a návštevníkov. Kritickým je zabezpečenie financovania využitím zdrojov verejného ale aj súkromného sektora. Orgány samosprávy sa musia čo najdôslednejšie venovať tejto problematike, nakoľko sa jedná o dlhodobý vplyv na kvalitu života v meste.

11. Erik Hlavatý, 42 r., manager, nezávislý kandidát

V prvom rade urobím všetko pre to, aby sme na úkor parkovacích miest/domov neprišli o zeleň. Piešťany sú mestom zelene a tak by to aj malo zostať. Na území Trnavy je cca 20 kusov elektro bicyklov rozmiestnených na stanoviskách. Princíp je jednoduchý: prídete k bicyklu, načítate QR kód a 20 minút môžete bicyklovať bezplatne kdekoľvek chcete. Po 20 minútach Vám strháva kredit.
Problémom sa stáva aj parkovanie na sídliskách. Tu sa prikláňam k názoru mať na jednu bytovú jednotku maximálne dve parkovacie miesta. V tomto prípade však neviem aká je celková kapacita parkovisk v Piešťanoch. Autá, ktoré budú „navyše“ budú platiť za parkovanie. To isté by platilo aj pri rodinných domoch. Ďalšia možnosť je tzv rezidenčné parkovanie alebo parkovacie domy.

13. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

Najhoršie zvládnutý systém parkovania je na sídlisku Adam Trajan. Parkovanie je tuň katastrofálne nezvládnuté a nebezpečné. Množstvo parkujúcich áut by neraz zavadzalo hasičským autám dostať sa, v prípade požiaru, priamo k bytu.
Na tomto sídlisku by sme mali začať so systémom tzv. rezidentného parkovania a postupne tento systém rozšíriť na všetky väčšie sídliská v Piešťanoch.
Takisto si vyžaduje zvýšenú pozornosť aj riešenie parkovania v centrálnej zóne a to riešením parkovacích miest ako aj zvýšenou kontrolou parkujúcich áut a úhrady parkovného zo strany Mestskej polície. V budúcnosti sa dajú očakávať aj ďalšie nevyhnutné opatrenia na riešenie parkovania ako napr. zvýšenie hodinovej sadzby, bezplatného parkovania počas sviatkov a pod.

15. Ján Krupa, Mgr., 47 r,. farmaceut, Kresťanskodemokratické hnutie

Čo sa týka parkovacej politiky mesta, ide o komplexný proces. Inšpirovať by sme sa mohli mestom Trenčín, kde prijaté opatrenia, už prinášajú prvé výsledky. Riešením je zavedenie celoplošného plateného parkovania, s možnosťou rezidenčného a abonentského parkovania. Všetky takto získané výnosy by sa mali použiť na budovanie nových parkovacích miest a na zlepšenie mobility. Cieľom je znížiť počet vozidiel predovšetkým v centre mesta a zaviesť poriadok na sídliskách, predovšetkým na A. Trajana. Funkčná a ľahko dostupná mestská hromadná doprava by mala byť plnohodnotnou alternatívou pre prepravu obyvateľov v rámci mesta. Takisto dôsledná kontrolná činnosť Mestskej polície bude dôležitou súčasťou celého procesu. Treba však počítať aj s počiatočným nepochopením a odmietaním zo strany verejnosti.

19. Nadežda Mikolášiková, 76 r., výtvarníčka-galeristka, nezávislá kandidátka

Riešením konkrétnych parkovacích zón by mali byť perspektívne parkovacie domy pri vstupe do stredu mesta. Zriadenie požičovní bicyklov. Kyvadlová hromadná preprava. Tento spôsob sa týka návštevníkov mesta, ktorí prichádzajú na návštevu do stredu mesta. Týmto spôsobom by sa stred mesta stal pešou zónou. Pre obyvateľov stredu mesta zriadiť systém spoplatnenia príjazdu a odjazdu k bydlisku. Zásobovanie prevádzok zabezpečovať ručnými vozíkmi. To ešte vo vymedzenom čase. Na sídliskách uvažovať o podzemných garážach.

22. Ján Stachura, Mgr., 28 r., štátny zamestnanec, futbalový tréner, nezávislý kandidát

Je nutné riešiť a zmeniť parkovaciu politiku tak, aby sa neukrajovalo kúsok po kúsku z voľných a zelených priestorov neustálym rozširovaním parkovacích miest. V prvom rade je potrebné prijať zmenu systému statickej dopravy, ktorá bude regulovať parkovanie cenovo, časovo aj priestorovo a podporovať pešiu, cyklistickú a mestskú autobusovú dopravu. Vhodné je aplikovať aj moderné trendy, ako zavedenie hradenia parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie, ochranu verejnej zelene pri výstavbe bytoviek riešením podzemného parkovania. Problémy s parkovaním na sídliskách sa dajú efektívne riešiť výstavbou parkovacieho domu alebo zavedením rezidenčného parkovanie podľa trvalého pobytu.

23. Andrej Stančík, 23 r., študent, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Táto otázka je na širšiu debatu, do ktorej by mali byť zapojení hlavne obyvatelia Piešťan. Študujem v Brne a rovnako ako v Prahe tu funguje tzv. rezidenčné parkovanie. Mesto je rozdelené do parkovacích zón, kde rezidenti platia nižšie poplatky za parkovanie ako obyvatelia iných častí. Myslím, že je to fér systém, keďže prioritne by parkovacie miesta mali slúžiť tým, ktorí v okolí bývajú. Hľadať večer po práci parkovacie miesto rozhodne nie je príjemne strávený čas.

28. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Na prvom mieste je u mňa podpora cyklistickej dopravy. Práve začíname s výstavbou cyklochodníkov Dopravná – Sasinkova, Krajinská a v zápätí Bratislavská. Zrealizovali sme úsek cyklotrasy popri Dubovej, vypracovali projekt na ďalšiu časť až k Vodárenskej, riešime cyklotrasu Piešťany – Vrbové. Verím, že keď ľudia budú mať bezpečné cyklistické prepojenia, pôjdu radšej bicyklom ako autom. Ďalším riešením je zoptimalizovaná MHD, ktorá bude fungovať systémom, aby sa občan dostal z akéhohokoľvek bodu A do bodu B v rámci 30 min. Riešením je aj rozšírenie centrálnej mestskej zóny, v ktorej sa platí za parkovanie aj o iné ulice a prehodnotenie poplatku za ročnú parkovaciu kartu. Riešením je aj výstavba parkovacieho domu. Cieľom je v centre mesta nahradiť autá chodcami, cyklistami a autobusmi.

29. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., muž v domácnosti, nezávislý kandidát

Mesto by malo byť v prvom rade pre ľudí až potom pre ich autá. Preplnené ulice nie sú len estetický alebo environmentálny problém, stávajú sa limitujúcim faktorom jeho ďalšieho rozvoja. Ak už majú byť v meste aj autá, bez nich to ide naozaj ťažko, nech to mestu prináša aj adekvátny úžitok. Výber parkovného predstavuje zaujímavý zdroj príjmu, ktorý sa dá použiť na budovanie parkovacích domov a opravu ciest.
Tvorba nových parkovacích miest, zväčša na úkor zelene, tento problém nevyrieši. Môže sa tak stať iba rozumnou kombináciou viacerých opatrení. Je potrebné vybudovať parkovacie domy, zvýšiť poplatky za parkovanie, rozšíriť zónu plateného parkovania, riešiť tento problém primeraným spôsobom nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách, dobudovať systém cyklochodníkov a zaviesť funkčnú a efektívnu verejnú dopravu.

Volebný obvod číslo 2

1. Iveta Babičová, Ing., 61 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

Určite treba zmeniť parkovaciu politiku mesta. Treba zvýšiť obrátkovosť jedného parkovacieho miesta, zaviesť rezidenčné parkovanie, prípadne dlhodobý prenájom parkovacích miest na sídliskách. Treba budovať parkovacie domy – v centre mesta hneď a na sídlisku A. Trajan výhľadovo. Treba obmedziť počet ľudí, ktorí jazdia po meste autom a ponúknuť iný spôsob dopravy do škôl a za prácou. Optimalizáciou MHD dosiahnuť, aby dostupnosť zastávky autobusu bola do 10 minút a aby autobusy premávali každých 15 minút a do všetkých častí mesta. Nastaviť cenu lístkov tak, aby bolo výhodnejšie použiť MHD. Dôležité je budovať cyklotrasy a uvažovať so zavedením city bikov. Je otázkou priorít, či budovať parkovací dom, alebo začínať inú investičnú akciu, napr. plaváreň. Toto by malo byť predmetom širokej diskusie s občanmi.

2. Ladislav Bábik, Ing., 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Treba si uvedomiť, že počet áut každý rok rastie a ak má panelák 8 – 12 poschodí, nie je možné, aby na rovnakej ploche pred ním malo svoje miesto auto či dve z každého bytu. Parkovacia politika je o filozofii. Preto Piešťany by mali mať vypracovanú parkovaciu politiku s parkovaním podľa jasných pravidiel. Podľa mojich skúseností z iných miest na Slovensku či v zahraničí, by malo byť rozdelené mesto na zóny (rezidentné státie, krátkodobé státie, návštevnícke státie atď.) s farebným rozlíšením. Každá zóna by mala nastavené vlastné pravidlá pre parkovanie napr. v zóne pre rezidentné státie, ktorá by bola označená modrou, by nesmeli parkovať iné vozidlá okrem rezidentov.

6. Dušan Daniška, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

Najviac ma mrzí, že ľudia pre ľahkú dostupnosť áut zabúdajú na to, čo je zdravšie, lacnejšie a ekologickejšie – bicykle.
V Piešťanoch sa na bicykli dá všade dostať za 10 minút. Z dlhodobého hľadiska by malo mesto jednoznačne neustále zväčšovať priestor pre cyklistov napr. aj tvorbou jednosmeriek. Cyklochodníky musia byť bezpečné a jasne oddelené od ciest.
V širšom centre mesta by mali byť vybudované aspoň dva parkovacie domy a infraštruktúra pre požičiavanie bicyklov. Potom obmedziť vstup áut do tejto zóny aj v prípade, že by išlo o politicky nepopulárne riešenie. Mesto by malo svojim marketingom nadviazať na históriu, kedy Pieťany mali prezývku „Malý Peking“ a propagovať bicykle. Taktiež je potrebné venovať energiu výstavbe plánovaného južného obchvatu, ktorého trasa je už naplánovaná.

7. Michal Fiala, 32 r., poslanec mestského zastupiteľstva, samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

Súbežne s novými cyklochodníkmi, ktoré už vznikajú, môže byť naštartovaná nová cesta. Mesto malo záujem budovať parkoviská v určitých lokalitách, no občania boli aj proti. Som rád, že sme uvedomelí a nekonečné zaberanie zelene sa na základe protestov občanov nekonalo.
Prijaté uznesenia zastupiteľstvom by mali zabezpečiť dopravnú a parkovaciu politiku v novom svetle. Koncepcia parkovania by mala obsahovať aj mnou navrhované uznesenie prijaté všetkými poslancami už pred vyše tromi rokmi. Išlo o SMS platenie parkovania.
Parkovací dom na Nálepkovej ulici môže byť riešením, avšak nemal by pohltiť celý priestor parkoviska. Otázkou je aj schovanie nášho výnimočného trhu a jeho atmosféry do útrob zamýšlaného parkovacieho domu. Bol by som rád, aby bol trh trhom aj naďalej.

9. Lívia Gregoričková, Ing., 30 r., referentka, SME RODINA- Boris Kollár

To, že v meste pribúda čoraz viac áut je aj dôsledok zlej dopravnej politiky, nedostatku dopravných napojení a tiež vysokých poplatkov za dopravné služby. Podľa môjho názoru by Piešťanom pomohlo jedno veľké bezplatné záchytné parkovisko napríklad pri Tescu a odtiaľ by premávala pravidelná kyvadlová bezplatná autobusová doprava do centra mesta. Ďalej musí mesto zabezpečiť ďalšie parkoviská v centre mesta, napríklad na 3 hodiny zadarmo. Tiež mestská autobusová doprava by mala byť hustejšia a v kratších intervaloch a to pre obyvateľov zadarmo. Toto vidím ako možnosť odbúrania hustoty premávky a parkovania v meste. Ďalej by som vrámci dopravnej politiky sprísnila pokuty za porušovanie zákazu vjazdu na pešiu zónu a jazdu na bicykloch po chodníkoch na pešej zóne.

11. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 35 r., environmentalista, nezávislý kandidát

Dopravná situácia v Piešťanoch si vyžaduje koncepčné riešenie. Je potrebné sa pozrieť na dynamickú dopravu a parkovaciu situáciu ako systém. Je to zložitý proces, na ktorý treba koncepciu.  Sú veci, ktoré sa dajú riešiť bez veľkého zaťaženia rozpočtu a hneď, a to nápravou nezmyselného dopravného značenia v niekoľkých lokalitách mesta. Z hľadiska parkovania sme už na hrane. Je potrebné nastúpiť na dlhú cestu vedúcu k parkovacím domom. Je dôležité vytvoriť parkovaciu koncepciu, ktorej základom bude to, aby domáci obyvatelia mali kde zaparkovať svoje auto. Niekoľko parkovacích miest sa dá ešte získať napr. úpravou dopravného značenia, alebo vyznačením parkovacích miest. Súčasťou riešenia dopravy je samozrejme aj tvorba cyklochodníkov.

12. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Tu pomôžu len komplexné a dobre premyslené riešenia.
Predovšetkým dostupnejšia integrovaná mestská doprava, kde autobusy doplnené mikrobusmi prinesú vyššiu frekvenciu liniek, plus k tomu zlepšenie naviazania MHD na vlakové spoje. A hlavne pokrytie tých častí mesta, kde je dnes MHD prakticky nedostupná.
V meste Martin funguje preprava mikrobusmi, zvanými Martinské strely. Bolo okolo nich mnoho problémov. Tých by sme sa v Piešťanoch vedeli vyvarovať, ak sa poučíme na chybách z Martina.
A netreba zabúdať na nie tak dávno typický dopravný prostriedok Piešťan – bicykel. Viac cyklotrás, viac stojanov pre bicykle, to tiež môže pomôcť.
Potrebujeme viac parkovísk, avšak nie na úkor mestskej zelene. Vo vhodných lokalitách by mohli byť kompromisom zelené parkoviská zo zatrávňovacích panelov.

14. Igor Kopáčik, Ing., 53 r., konštruktér, SPOLU-občianska demokracia

V strede mesta vylúčiť dopravu úplne, rozšíriť oddychovú zónu podľa vzoru Winterovej ulice. Postupne systémovo (podľa hustoty dopravy) vybudovať záchytné parkoviská, príp. parkovacie domy v širšej zóne mesta. Vypracovať projekt bezpečnných cyklo-chodníkov pre cyklistov na území celého mesta – vrátane Kocuríc a napojenia na priľahlé obce. Začať vymáhať dodržiavanie zákona o cestnej premávke. Vodiči všeobecne nedodržujú zákon o cestnej doprave a pri parkovaní v Piešťanoch obzvlášť. Automobil má byť riadne zabezpečený proti pohybu a nesmie blokovať ostatných účastníkov cestnej dopravy. Na sídl. A.Trajana vodiči parkujú „haj -buj“ a Polícia sa iba prizerá, lepšie povedané „nevidí“. Na druhej strane vodičom často iné ani nezostáva, pretože zástupcovia mesta systémovo neriešia problém s parkovaním.

15. Matúš Kromholc, Mgr., 31 r., prezident športového klubu, nezávislý kandidát

Riešenia na dopravnú a parkovaciu politiku sú jednoznačné. Ide o rozšírenie mestského parkoviska pri Perle, napríklad polyfunkciou vo vzťahu mesto a súkromný investor za prísne stanovených podmienok výhodných pre obyvateľov mesta.
Riadne spropagovať pre návštevníkov a turistov existujúce parkoviská pri poliklinike a druhé pri letisku ako záchytné, s kyvadlovou dopravou napojenou na centrum mesta. Parkovacie boxy v centre rozdeliť na dva farebné typy pre piešťancov a tie, kde okrem domácich môže zaparkovať aj návštevník mesta. Rovnaký spôsob parkovania funguje v zahraničí.

21. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy, Národná koalícia

Táto politika musí byť v súlade so záujmami obyvateľov mesta. Piešťanci musia byť pri parkovaní zvýhodnení. Pohyb vozidiel je potrebné optimalizovať s ohľadom na chodcov aj na vodičov. Je potrebné zosúladiť práva obyvateľov a správcov zariadení na sídliskách a v obytných zónach. Opatrenia v dopravnej a parkovacej politike musia zainteresovaní, t.j. obyvatelia, podnikatelia, mesto, polícia vopred prediskutovať, s cieľom nájsť optimálne riešenia. Kde je možné, zaviesť kruhové križovatky. Okamžite je možné zmapovať rezervy parkovania v meste a s jasným značením ich využívať. Pre obyvateľov dochádzajúcich za prácou zo stanice ide o priestor na Dopravnej ulici a za bývalým Tuzexom. Potrebná je príprava projektov na výstavbu parkovacích budov, záchytných parkovísk na okraji mesta a príslušného napojenia MHD.

22. Jaroslav Rybárik, 32 r. podnikateľ, nezávislý kandidát

Pre zlepšenie parkovania v Piešťanoch budem presadzovať výstavbu parkovacieho domu na veľkom parkovisku na Nálepkovej ulici a to buď z vlastných zdrojov mesta alebo pokiaľ to neumožní rozpočet mesta, tak aj v spolupráci so súkromnými investormi s jednoznačne zadefinovanými dlhodobými podmienkami spolupráce. Výstavbe by mala predchádzať architektonická súťaž ideového zámeru výstavby tak, aby do projektu boli zahrnuté aj ďalšie potreby mesta pri zachovaní atraktivity nábrežia Váhu v tejto lokalite.
V súbehu s týmto riešením budem navrhovať obmedzenie parkovania návštevníkov Piešťan v uliciach v centre mesta a to vymedzením parkovacích miest pre rezidentov. Rozšírenie zákazu vjazdu do celej mestskej pamiatkovej zóny (okrem rezidentov) je tvrdším riešením, ale aj takéto riešenie je treba zanalyzovať.

23. Lukáš Stredanský, Mgr., 32 r., pracuje v rodinnej firme, Kresťanskodemokratické hnutie

Nikto nemá rád dlhé odpovede, v ktorých sa stratí zmysel, preto odpoviem veľmi krátko. Rezidenčné parkovanie. Ak bývaš na Trajane, parkuj na Trajane. Bývaš na Vážskej, parkuj na Vážskej.
Centrum potrebuje parkovací dom, som však proti predaju pozemkov pod touto stavbou súkromníkovi.  Cieľom súkromníka je produkovať zisk, cieľom mesta je poskytnúť trvalo udržateľnú verejnú službu. Nikdy nebudem hlasovať za predaj parkoviska za Perlou do súkromných rúk.

26. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Mesto ani ulice sa nedajú nafúknuť. Stavebné a hlavne dopravné predpisy sa skvalitňujú. Ulice a chodníky sa budujú s novými pravidlami. Za ostatné roky nám pribudne v absolútnom čísle 200 automobilov ročne.  Teda za ostatných 5 rokov 1000 automobilov. Hlavne na sídliskách a pri rodinných domoch, kde dvojgaráž na vlastnom pozemku začína byť štandard. Aj v  tomto volebnom období 2015-2018 sa, okrem opráv cestných komunikácií, chodníkov, pristúpilo aj k budovaniu cyklotrás a parkovacích plôch pre automobily.
Skôr, ako sa začne stavať parkovisko nadzemné na Nálepkovej ulici, či parkovací dom na sídlisku, budeme riešiť v roku 2019 dopravu MHD – kvalitnejšie, častejšie spojenia, aby bolo v centre menej áut, menej smogu. A zároveň aj upraviť ročný parkovací poplatok.

27. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Parkovanie v meste Piešťany je nielen tŕňom v oku každého obyvateľa mesta,ale aj syndrómom vedenia mesta Piešťany, na ktorý nenašli liek. Riešenie je jednoduché avšak si vyžaduje premyslené kroky. Príkladom ako vyriešiť parkovanie je parkovací dom alebo viac jednosmerných ulíc s navýšením parkovacích miest. Treba si však uvedomiť, že k navýšeniu kapacity parkovacích miest v meste Piešťany je potrebné zaviesť dokonalý a moderný parkovací systém. Financovanie je možné napríklad z vlastných zdrojov/grantov/eurofondov/úveru, taktiež z ušetrených peňazí ako napríklad (z predražených verejných súťaží alebo z nezmyselne vyhodených peňazí za štúdie a podobne).


Titulný obrázok: archív/zdroj: Google Maps