24.01.2019 # 12:35 # 12:35

Zuzana Svrčeková má na čele Rezortu Piešťany vystriedať Petra Tremboša

Inzercia

Mestskí poslanci by mali na januárovom zasadnutí zastupiteľstva odvolať doterajšieho predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu. Na jeho miesto navrhuje primátor Zuzanu Svrčekovú.

Návrh na nominovanie zástupcu mesta v predstavenstve Rezortu Piešťany prerokujú poslanci 31. januára. Najprv sa ním budú zaoberať na mestskej rade a v zápätí aj na zastupiteľstve. Vypláva to z materiálov, ktoré dnes zverejnila radnica.

Nominantkou mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu sa s veľkou pravdepodobnosťou stane poslankyňa Zuzana Svrčeková. Navrhuje to primátor Peter Jančovič. Ak sa s tým stotožní väčšina členov zastupiteľstva, primátor túto nomináciu predloží valnému zhromaždeniu Rezortu Piešťany.

Doterajší predseda predstavenstva Peter Tremboš v tejto funkcií skončí. Na čele oblastnej organizácie cestovného ruchu stál od roku 2015, predtým tento post zastával Remo Cicutto.

Poslanci 31. januára zvolia aj členov komisií mestského zastupiteľstva z radov verejnosti. Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ale nemajú rozhodovacie právomoci.

Text a foto: Martin Palkovič

X