14.05.2019 # 09:00 # 09:00

Župy budú pri ochrane životného prostredia postupovať spoločne

Inzercia

Združenie samosprávnych krajov – SK 8 bude pri ochrane životného prostredia postupovať spoločne. Dnes sa na tom dohodli, na neformálnom rokovaní, predsedovia samosprávnych krajov a podpísali „Zelené memorandum.“

„Ako župani vnímame, že naše regióny sú poškodzované extrémnymi výkyvmi počasia. Povodne, suchá a iné živelné pohromy sú stále častejším javom. Ak chceme bojovať proti negatívnym dopadom na našu krajinu, musíme v prvom rade pristúpiť k jej revitalizácii. Preto sa teším, že sme sa dohodli na spoločnom postupe,“ povedal trnavský župan a predseda SK 8 Jozef Viskupič.

Zástupcovia SK 8 v „Zelenom memorande“ vyzývajú všetkých reprezentantov miest a obcí, ako aj všetkých zainteresovaných naprieč sektorom i občanov spolupracovať na obnove prírodného dedičstva a krajiny.

Samosprávne kraje budú spolupracovať, podporovať, iniciovať a presadzovať riešenia, ktoré budú vodné bohatstvo na Slovensku permanentne obnovovať, aby naše regióny nevysychali a boli bohaté na vodné zdroje.

„Košický samosprávny kraj už na svojej pôde prijal Program obnovy krajiny. Som veľmi rád, že k iniciatíve na obnovu poškodenej krajiny sa pridali aj ostatné samosprávne kraje. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prispieť k ozdraveniu klímy, k zvýšeniu zásob podzemnej vody a k revitalizácii našej krajiny,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

K tejto iniciatíve SK 8 pozýva všetkých zainteresovaných lesohospodárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ako aj všetkých tých, ktorí spravujú, či zasahujú do spôsobu využívania krajiny v krajoch.

Text: Tlačová správa TTSK Ilustr. foto: Martin Palkovič

X