Župní poslanci schválili rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na rok 2020

Medzi hlavné priority krajského rozpočtu patrí podpora modernizácie cestnej infraštruktúry, radikálna obmena techniky na údržbu ciest, či podpora vzdelávania a sociálnych služieb.

Župa sa bude podieľať na výstavbe okružnej križovatky v Dunajskej Strede a poslanci tiež upravili podmienky výkonu referenda v kraji. Zastupiteľstvo schválilo potrebné zmeny pre poskytovanie nových služieb v novovytvorenom Centre sociálnych služieb Galanta, ktoré bude vo štvrtok otvorené v budove po škandalóznom zariadení Čistý deň.

Trnavskej župe sa podarilo za uplynulé dva roky znížiť dlh o 9 %, čo vytvorilo priestor na rozvojové projekty v budúcnosti. Aj napriek predpokladu zníženia príjmov v dôsledku zhoršujúceho sa makro-ekonomického výhľadu a dopadom legislatívy, prijatej poslancami Národnej rady, župa má vyrovnaný rozpočet.

V roku 2020 sa podarilo zachovať objem kapitálových výdavkov na úrovni roku 2019. Z kapitálového rozpočtu kraj investuje 6,3 mil. € do rekonštrukcie a modernizácie budov škôl (3,5 mil. €), kultúrnych inštitúcií (1,5 mil. €) a zariadení sociálnych služieb (1,3 mil. €).

Na modernizáciu župných ciest je pripravených 7 mil. €, úspešný projekt „autobus na zavolanie“ sa bude rozširovať a bude pokračovať aj príprava integrovaného dopravného systému. V oblasti vzdelávania bude aj naďalej priorita podpora systému duálneho vzdelávania a kraj pripravil aj podporný program pre učiteľov, ktorý pomôže motivovať pedagógov a zatraktívni toto povolanie pre nových mladých učiteľov.

Viac zdrojov je nasmerovaných aj do sociálnych služieb. Oproti roku 2019 ide o navýšenie o 5,4 mil. €, takže v nasledujúcom roku bude k dispozícií skoro 29 mil. €.

V rámci všetkých výziev, dotácií a grantov v budúcom roku župa prerozdelí rekordných 2,1mil. €. Poslanci TTSK tiež upravili podmienky výkonu referenda v kraji, čím sa TTSK stal len druhou župou, ktorá má tento inštitút legislatívne upravený.

Zdroj: Tlačová správa TTSK