16.05.2015 # 09:52 # 09:52

Župan ocenil aj kultúrne osobnosti z Piešťan

Inzercia

Básňou Život od Miroslava Válka sa 14. mája v Divadle Jána Palárika začalo oceňovanie kultúrnych pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

esprit nails

Laureátom odovzdal ocenenia župan Tibor Mikuš, Piešťany mali na slávnosti troch zástupcov:

Marta Mráziková – významnou mierou prispieva k rozvoju kultúry v meste Piešťany a bola pri zrode tradície významných kultúrnych podujatí v Piešťanoch. K tým najvýznamnejším patria otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Organové dni v Piešťanoch, Vianoce v Piešťanoch, Stretnutie partnerských miest a iné. Je členkou porôt a komisií, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a na prípravách tradičných projektov: Medzinárodný filmový festival Cinematik, Organové dni, Novoročný koncert a oslavy významných jubileí mesta. Ocenenie získala za prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti životného jubilea.

Zora Petrášová – kurátorka, ktorá aktívne pôsobí v Piešťanoch už 33 rokov .Za toto obdobie vybudovala medzinárodnú sieť umelcov, ktorí dnes kooperujú na workshopoch, sympóziách a výstavných projektoch rôzneho tematického zamerania. Vytvorila a podieľala sa na medzinárodnom projekte s názvom Mosty, ktorý od roku 2003 do 2012 preklenul 10 kultúrnych mostov medzi európskymi krajinami. Počas svojej činnosti organizačne, koncepčne a kurátorsky pripravila  200 výstavných projektov na Slovensku a v zahraničí. Ocenenie získala za prínos v oblasti výtvarného umenia a pri príležitosti životného jubilea.

Karol Belas – amatérsky fotograf, ktorý sa pravidelne zúčastňuje fotografických súťaží Fotokursalón, Trnavský objektív a AMFO. V roku 2008 vydal v edícii Meet Pfoto fotografickú publikáciu Meet Fotokursalón. Vo svojej tvorbe sa venuje čiernobielej fotografii zameranej na krajinu a reportáž. Jeho fotografie boli vybrané medzinárodnou organizáciou FIAP do slovenských kolekcií a prezentované na výstavách v zahraničí. Ocenenie získal za prínos v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby a pri príležitosti životného jubilea.

Text: Tlačová správa TTSK Foto: DM

X