Župa vyhradí na participatívny rozpočet 250-tisíc eur

Obyvatelia celého Trnavského samosprávneho kraja dostanú možnosť podať návrhy, ako by sa mala využiť časť župného rozpočtu na budúci rok.

Náklady na jeden projekt budú maximálne 5-tisíc eur. Zapojiť sa môžu občania všetkých okresov. Pre najväčší podľa počtu obyvateľov bude vyhradených 58-tisíc eur, pre najmenší okolo 20-tisíc eur.

„Oprávnený predložiť návrh je každý obyvateľ kraja alebo občianske združenie a nezisková organizácia so sídlom na území župy, pričom môže podať najviac tri projekty,“ informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii župan Jozef Viskupič.

V najbližších týždňoch sa majú v jednotlivých okresoch uskutočniť verejné stretnutia, na ktorých budú zástupcovia kraja informovať o fungovaní participatívneho rozpočtu.

Župa na tomto projekte spolupracuje s občianskym združením Utópia, ktoré má skúsenosti s participatívnym rozpočtom v Hlohovci a v Trnave.

Cieľom je, aby sa obyvatelia zapojili do nízkonákladových intervencií a tak rozvíjali susedské vzťahy, vytvárali nové verejné služby alebo revitalizoval verejný priestor.

O realizácii jednotlivých nápadov z kultúrnej, sociálnej a environmentálnej oblasti rozhodne verejnosť prostredníctvom hlasovania.

„Budeme musieť nájsť mechanizmus, aby veľké sídla neprehlasovávali malé,“ dodal Jozef Viskupič.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič