30.01.2019 # 16:15 # 16:15

Župa spúšťa elektronický systém pre participatívny rozpočet a dotácie

Inzercia

Trnavský samosprávny kraj zavádza elektronický systém podávania žiadostí v rámci dotačných schém a zvyšuje informovanosť o rôznych formách občianskej participácie. Župa podpísala memorandum o spolupráci s občianskym združením WellGiving.

Hlavným cieľom spolupráce je zjednodušiť ľuďom prístup k na úrad a odbúrať zdĺhavú papierovú formu komunikácie. Vznikli e-riešenia, ktoré umožnia obyvateľom kraja zapojiť sa do podávania projektov a spolurozhodovania o tom, na čo bude použitá časť rozpočtu.

„Sme prvá župa, ktorá zavádza výhradne elektronické podávanie žiadostí v rámci našich dotačných schém. Som veľmi rád, že v podobe občianskeho združenia WellGiving sme získali partnera, ktorý nám výrazne pomáha pri zavádzaní moderných a transparentých procesov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Projekty v rámci participatívneho rozpočtu, môžu ľudia podávať elektronicky už teraz cez tvorimekraj.egrant.sk. Neskôr pribudne aj možnosť podať elektronickú žiadosť o dotáciu.

Pre okres Piešťany je v participatívnom rozpočte TTSK na tento rok určených 28-tisíc eur. Celkovo župa pošle do siedmich regiónov 250-tisíc eur. Jej cieľom je, aby sa obyvatelia zapojili do nízkonákladových intervencií a tak rozvíjali susedské vzťahy, vytvárali nové verejné služby alebo revitalizoval verejný priestor.

Maximálna výška dotácie pre jeden projekt zo strany župy bude 5-tisíc eur. Projekty však môžu byť financované aj z iných zdrojov.

Zdroj: TTSK Foto/Credit: Ilustr. foto/Credit: Markus Petritz

X