Župa spúšťa participatívny rozpočet

Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) majú prvýkrát možnosť rozhodnúť o tom, ako bude využitá časť finančných prostriedkov župy. Piešťanské stretnutie k participatívnemu rozpočtu sa uskutoční 22. januára.

Pre okres Piešťany je v participatívnom rozpočte TTSK na tento rok určených 28-tisíc eur. Celkovo župa pošle do siedmich regiónov 250-tisíc eur. Jej cieľom je, aby sa obyvatelia zapojili do nízkonákladových intervencií a tak rozvíjali susedské vzťahy, vytvárali nové verejné služby alebo revitalizoval verejný priestor.

Maximálna výška dotácie pre jeden projekt zo strany župy bude 5-tisíc eur. Projekty však môžu byť financované aj z iných zdrojov.

Už v druhej polovici januára sa v každom okrese uskutočnia stretnutia, na ktorých budú zástupcovia TTSK informovať, ako majú byť projekty vypracované. V Piešťanoch sa záujemcovia o participatívny rozpočet stretnú 22. januára o 17.00 h v budove Gymnázia P. de Coubertina. Viac informácií nájdete na web stránke tvorimekraj.sk.

„Oprávnený predložiť návrh je každý obyvateľ kraja alebo občianske združenie a nezisková organizácia so sídlom na území župy, pričom môže podať najviac tri projekty,“ uviedol v novembri na tlačovej konferencii k participatívnemu rozpočtu župan Jozef Viskupič.

Kraj podporí tie nápady, ktoré vyhrajú verejné hlasovanie. Výsledky budú známe koncom mája a v júni začne realizácia víťazných projketov.

Text a foto: Martin Palkovič