Župa pripravuje napojenie Piešťan na Vážsku cyklomagistrálu

Trnavská župa chystá žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na štyri úseky Vážskej cyklomagistrály. Ako prvé má byť realizované napojenie Piešťan na úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom.

Bezpečná a pohodlná cyklistická cesta z Piešťan až do Trenčína by sa mohla byť realitou v priebehu roka 2021. Médiá o tom informovala krajská poslankyňa Lucia Drábiková, ktorá je tiež členkou Národnej rady SR.

„Tranavský kraj chystá predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na štyri úseky Vážskej cyklomagistrály na svojom území. Zastupiteľstvo kraja by ich malo schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní. Úsek z hranice krajov po most v piešťanskej lokalite Bodona bude prvým, na ktorý bude žiadať prostriedky,“ uviedla L. Drábiková.

Aktuálne sa dokončujú úpravy v projektovej dokumentácii a rieši nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Predpokladané náklady na realizáciu sú približne 500-tisíc eur.

Nová cyklostrasa z piešťanskej Bodony po jazero v Hornej Strede bude viesť okolo Bickupického kanála. Trenčiansky samosprávny kraj už pred dvoma rokmi dokončil úsek do Nového Mesta nad Váhom. Jeho pokračovanie až po Trenčín je už skoro hotové.

Naopak, neďaleko novej cyklotrasy je lávka, ktorej kvôli havarijnému stavu hrozí zbúranie. Slovenský vodohospodársky podnik ju nechal uzavrieť, plánuje demontovať schody a v prípade, že sa si lávku nezoberú do správy okolité obce, chce ju zbúrať.

„Komunikovala som s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku a oslovila zástupcov obcí v blízkosti lávky. Podľa mojich informácií je aktuálne potrebná nová kalkulácia nákladov na rekonštrukciu lávky. Hrubý odhad z pred niekoľkých rokov hovoril o sume rádovo 100-tisíc eur. Verím, že sa spoluprácou všetkých kompetentných podarí nájsť riešenie pre danú situáciu. Priestor vidím, tiež na zapojenie krajskej samosprávy, či oblastných organizácií cestovného ruchu,“ uviedla L. Drábiková.

Text a foto: Martin Palkovič