Župa poskytuje ľuďom počas pandémie psychologickú podporu

Linka je určená pre lekárov, policajtov, hasičov, predavačov v obchodoch, rodičov a školopovinné deti, ale aj pre tých, čo sú chorí alebo v karanténe.

Trnavská župa spustila pre svojich obyvateľov linku psychologickej podpori. K dispozícii je prostredníctvom nej 56 psychológov a iných odborníkov, ktorí pomôžu vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami.

„Okrem materiálnej pomoci, chceme všetkým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zasiahnutí pandémiou ochorenia COVID-19, poskytnúť aj odbornú psychologickú podporu, povzbudenie a cenné rady,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič a poďakoval všetkým odborným pracovníkom aj spoločnosti O2, ktorá je hlavným partnerom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pri realizácii tohto projektu.

Číslo linky je 033 22 11 220. Spustili ju 1. apríla a každý deň, v čase medzi 6.00 a 22.00 h, je na nej k dispozícii 56 odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie aj odborníkov z radov zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a zamestnancov Úradu TTSK.

Cieľom služby je pomôcť prekonať obyvateľom župy stres zo vzniknutej krízovej situácie, poskytnúť im základné poradenstvo, nasmerovať ich pri riešení problémov alebo zdieľať s nimi duševné vypätie.

Hlavné cieľové skupiny, ktorým bude linka pomáhať, sú pracovníci v prvom kontakte s novým koronavírusom (lekári, zdravotnícky personál, hasiči, predavači, policajti, vodiči autobusov). Ďalej sú to ľudia chorí na COVID-19 alebo v karanténe s podozrením na toto ochorenie, ich rodinní príslušníci, seniori, osamelé osoby, či rodičia a školopovinné deti.


Čítajte aj: Viktor Nižňanský: COVID-19 a Piešťany


Zdroj: Tlačová správa TTSK