Župa podporí začínajúcich všeobecných lekárov a pediatrov

Na svojom  poslednom tohtoročnom  zasadnutí budú poslanci Trnavského samosprávneho kraja schvaľovať aj výzvy na predloženie žiadostí o dotácie. Medzi organizácie a obce rozdelí župa 600-tisíc eur, všeobecní lekári môžu požiadať o dotácie z 200-tisícového balíka.

V rámci dvoch výziev je 450-tisíc eur vyčlenených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce. Dotácie sú určené na podporu  rozvoja všeobecne prospešných aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur,  pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľov je stanovené na 10 % z výšky schválenej dotácie. Žiadať sa bude elektronicky od 1. januára 2022 do 4. februára 2022 a poslanci budú pridelení jednotlivých dotácií na svojom májovom zasadnutí.

„Navyše máme pripravených aj 200-tisíc eur na podporu súčasných a najmä budúcich všeobecných lekárov pre deti i dospelých. Tí môžu získať napríklad mesačný príspevok 700 eur na prípravu na atestáciu alebo príspevok do 20-tisíc eur na vybavenie novej ambulancie. Takto sa snažíme zabezpečiť dostatok lekárov prvého kontaktu, ktorí sú nielen v období pandémie základom dobre zdravotnej starostlivosti v našom kraji,“ povedal župan Jozef Viskupič.

Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 17. januára budúceho roka. Každá z nich  bude posudzovaná individuálne na základe reálnej potreby v území, a to priebežne, počas celého roka. Úspešní žiadatelia môžu získať aj príspevok vo výške do 150 eur mesačne, ktorí je určený na úhradu nákladov spojených s bývaním.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

Ilustr. foto: Martin Palkovič