ZŠ F. E. Scherera: Rodičia a učitelia nového zriaďovateľa odmietli

Väčšina prítomných rodičov v hlasovaní vyjadrila nesúhlas s tým, aby sa zriaďovateľom základnej školy na Sídlisku Adam Trajan stala súkromná spoločnosť. Proti sú aj pedagógovia. Školu chce na 15 rokov od samosprávy prevziať firma Deutsch–Slowakische Akademien (DSA). Zmenu by museli schváliť mestskí poslanci.

Zástupcovia DSA predstavili svoj zámer rade školy a rodičom v pondelok 21. septembra. Štátny vzdelávací plán chcú obohatiť o dôraz na cudzie jazyky, vyučovanie polytechniky a podporu športových aktivít detí. Žiakom ponúkajú hodiny konverzácií, vzdelávanie cez videokonferencie, výlety do Nemecka aj letné kempy. Vedenie školy ani pedagogický zbor by pritom nemenili.

„Ide o spoločný projekt s mestom. Budova zostáva mestu a v žiadnom prípade to nie je privatizácia,“ povedal pedagógom a členom rady školy predseda predstavenstva DSA Marek Nikel. Dodal, že cieľom súkromného zriaďovateľa je dokázať, že škola môže byť sebestačná a to aj vďaka zvýšeniu počtu jej žiakov.

„Chceli sme zistiť, prečo do nás chce niekto investovať peniaze, keď máme málo žiakov. Pýtali sme sa na konkrétne veci, nevedeli odpovedať,“ povedala po stretnutí riaditeľka školy Gizela Talačová.

Podľa zástupcov DSA išlo iba o druhé stretnutie. Najprv rokovali s primátorom a včera svoj zámer predstavili učiteľom a rodičom.

„Urazilo ma tvrdenie, že sme vás už predali,“ povedal počas debaty primátor Miloš Tamajka. Pre DSA je nevyhnutné, aby si ich víziu osvojilo vedenie školy. Súhlasiť by museli aj rodičia, až potom by o zmene zriaďovateľa rozhodovalo mestské zastupiteľstvo.

Poslankyňa a predsedníčka školskej komisie Iveta Babičová včera povedala, že bude rešpektovať názor rodičov a učiteľov. Dodala, že škola žije so sídliskom a mali by byť zachované bohoslužby, ktoré sa v nej konajú aj možnosť využívať športovíská verejnosťou. Predstavitelia DSA s tým súhlasili.

Po prezentácii zámeru mali možnosť prítomní rodičia vyjadriť svoj názor prostredníctvom hlasovania „Väčšina rodičov je proti a pedagogickí pracovníci takisto,“ informoval člen rady školy Ladislav Lacko a dodal: „Myslím si, že je to jasný signál pre predstaviteľov mesta aj spoločnosť DSA.“

Text a foto: Martin Palkovič