Zo železnice do Vrbového chcú mať technickú pamiatku


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Po súhlase piešťanskej samosprávy s výmenou koľajníc za cyklotrasu prišli nadšenci železničnej dopravy s návrhom, aby bola trať do Vrbového zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatok Slovenskej republiky.

Podľa zákona je vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za pamiatku, povinný chrániť vec pred poškodením alebo zničením. Ale práve podľa väčiny poslancov dotknutých miest a obcí majú byť koľajnice odstránené a nahradené cestou pre cyklistov.

Realizácii tohto zámeru musí predchádzať rokovanie s ministerstvom o zrušení železničnej trate a jej následnom predaji za symbolickú sumu. V prípade získania grantu, môže byť projekt financovaný z eurofondov.

Tomu však môže zabrániť vyhlásenie železnice za pamiatku. Návrh na jej zapísanie do Ústredného zoznamu pamiatok SR dávajú Piešťanci Petr Veverka a Stanislav Polonský. Adresujú ho pamiatkovému úradu, ktorý má právomoc o zápise rozhodnúť.

Ak má byť vyhlásená za kultúrnu pamiatku nehnuteľná vec, účastníkom konania sú aj dotknuté obce. Tie by sa mali podľa doterajších rozhodnutí svojich zastupiteľstiev postaviť proti. Zástupcovia samospráv totiž nevidia inú možnosť, než postaviť chodník pre cyklistov v telese železnice.

Zástancovia jej zachovania vidia potenciál v jej využití pre potreby cestovného ruchu. Ide podľa nich o jedinečnú dopravnú infraštruktúru, ktorá by mohla byť v budúcnosti elektrifikovaná a znova využívaná.

Výstavba železnice Piešťany – Vrbové začala v roku 1905. Projekt realizovala budapeštianska firma G. Gregersen a už 27. októbra 1906 bol slávnostne uvedený do prevádzky. Železnica bola využívaná na osobnú aj nákladnú dopravu. Vlaky, ktoré po nej premávali, ľudia prezývali vrbovské Čango alebo Kača. Cestujúci moli nastupovať a vystupovať v piatich staniciach, okrem Piešťan a Vrbového to boli aj Piešťany predmestie (približne pri dnešnom Tescu), Trebatice a Krakovany.

Osobnú dopravu na tejto trati zrušili v roku 1978.

Text a foto: Martin Palkovič