Zo športovísk sa v Piešťanoch otvorili iba atletické dráhy

Detské i workoutové ihriská zostávajú zatvorené, vstup na ne je zakázaný. Oznámilo to mesto s odvolaním na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 22. apríla. Jedinými otvorenými športoviskami sú atletické dráhy.

Prvá fáza zmiernenie zákazov súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19 v praxi znamená, že môžu byť otvorené iba atletické dráhy, napríklad aj v areáloch škôl. Pri ich využívaní platia prísne hygienické pravidlá.

Športovcov nemôže byť viac než päť, ale nemusia mať pri športovaní prekryté dýchacie cesty. Zakázané sú kontaktné športy aj využívanie vnútorných priestorov športoviska (šatne, sprchy). Tréning prebiehajú iba vonku, bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb.Text: Martin Palkovič Zdroj: uvzr.sk Ilustr. foto/Credit: Steven Lelham