Známka s piešťanským motívom bodovala v súťaži o najkrajšie známky sveta

O víťazných poštových známkach rozhodla verejnosť na základe hlasovania prebiehajúceho v septembri v Číne. Zúčastnilo sa jej viac ako 60 tisíc respondentov.

V 12. ročníku súťaže „China Annual Best Foreign Stamp Poll“, ktorá sa konala v Pekingu, získala Slovenská pošta dve prvé miesta v kategóriách Najlepší hárček sveta a Najlepšia vytlačená známka.

Prvou ocenenou poštovou známkou je emisia vydaná k 550. výročiu Academie Istropolitany. Názov druhej úspešnej emisie je Umenie: Alfons Mucha. Motívom známky je jediný monumentálny obraz tohto svetovo uznávaného umelca nachádzajúci sa na území Slovenska. Do podoby oceľorytiny ho spracoval František Horniak.

Práve táto poštová známka získala už koncom roka 2015 všetky prestížne domáce ocenenia. Keďže Slovenská pošta má vo zvyku prihlasovať do medzinárodných súťaží o najkrajšie známky Európy a sveta vždy tú emisiu, ktorá získala ocenenie „krištáľovej známky“ aj do tejto súťaže bola prihlásená práve táto poštová známka vytlačená v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

V tomto roku získala poštová známka s motívom obrazu Alfonsa Muchu aj ďalšie významné ocenenia. V Ankete o najkrajšiu poštovú známku Slovenska, ktorú usporiadal Zväz slovenských filatelistov, sa umiestnila na prvom mieste a tiež sa umiestnila v prestížnom rebríčku TOP 10 najkrajších známok sveta v súťaži „Grand Prix de lʼexposition WIPA“ vo Viedni.

Predlohou úspešnej poštovej známky je obraz s názvom Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia. Svetovo uznávaný český umelec ho namaľoval v roku 1932 v Nice a venoval piešťanským kúpeľom. Od začiatku vedel, že bude umiestnený nad dverami jedálne hotela Thermia Palace, kde sa nachádza aj dnes.

Vrátili ho tam v roku 2006 po tom, čo ho za doteraz nevyjasnených okolností neznámi páchatelia ukradli. Po diele pátral Interpol aj návštevníci kúpeľov, ktorí do celého sveta posielali pohľadnice s jeho vyobrazením a kontaktom na políciu.

Známku koncom novembra 2015 pokrstila v Piešťanoch veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová, ktorá sa zúčastnila aj otvorenia výstavy venovanej Alfonsovi Muchovi vo Vile Dr. Lisku.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa – Slovenská pošta