Zmeny v cestovných poriadkoch sa týkajú najmä prípojov k vlakom

Od 11. decembra začnú na celom Slovensku platiť nové cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Ide o každoročné zmeny, ktoré nadväzujú na zmeny v grafikone železničnej dopravy. Hlavným cieľom zmien cestovných poriadkov prímestskej a mestskej autobusovej dopravy je udržať nadväznosť autobusových spojov, skrátiť čas cestovania a reagovať na požiadavky cestujúcich i objednávateľov. V Trnavskom kraji nájdu cestujúci informácie o príchodoch a odchodoch svojich autobusov aj na stránke spoločnosti ARRIVA Trnava.

Zmeny v cestovných poriadkoch ARRIVA Trnava sa týkajú predovšetkým úpravy prípojov k vlakom v prestupných uzloch Trnava, Smolenice, Pezinok, Cífer, Pusté Úľany, Leopoldov, Piešťany, Senica, Kúty, Sekule a Jablonica. Zároveň boli zavedené niektoré nové spoje a súčasťou zmien sú aj úpravy jazdných dôb tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam dopravy.

S cieľom posilniť spoje v Trnavskom kraji budú všetky spoje linky 204404 v regióne Piešťany končiť v obci Krajné. ARRIVA tiež zabezpečí nové autobusové spojenie z Trnavy do Senice po 21. hodine s prestupom v Trstine na linke 207 421, ktoré nahradí zrušený vlak na trati Trnava – Senica. V regióne Senica budú tiež posilnené víkendové spoje v smeroch Gbely, Vrbovce, Hlboké, Plavecký Peter a Brodské.

Kvôli predĺženiu rekonštrukcie mosta v Hlohovci aj po 11. 12. 2022 bude 9 liniek prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej začínať a končiť na dočasných zastávkach pred HM Tesco minimálne do 23. 12. 2022, kedy sa predpokladá otvorenie mosta pre automobilovú dopravu.

„Nový vlakový grafikon prinesie významné zmeny, ale v spolupráci s našimi objednávateľmi sme urobili maximum pre to, aby sme aj naďalej udržali nadväznosť spojov a zohľadnili aj ďalšie požiadavky cestujúcich. Vďaka tomu, že autobusy ARRIVA sú vybavené GPS systémom, mohli sme pri príprave zmien využiť reálne údaje z každodennej prevádzky a optimalizovať jazdné časy jednotlivých spojov,“ povedal Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa ARRIVA Trnava