ŽiWell otvára druhú časť výstavy 2×2

V nedeľu 2. októbra sa opäť stretneme, aby sme otvorili druhú časť výstavy 2×2, na ktorej sa predstaví zvyšný kolektív študentiek pedagogiky výtvarného umenia. Kým dielam prvej časti dominovala silná vizualita geometrickej abstrakcie, tentokrát budú diela formálne aj obsahovo rozmanitejšie.

Tri autorky predstavia odlišné prístupy k plošným médiám s využitím fotografie, maľby a koláže, pričom sa snažia ich jednotlivé prístupy kombinovať a nestavať medzi ne pomyselné hranice. Ich diela sa stávajú osobnou výpoveďou či komentárom ku sociálno-politickým problémom súčasnej spoločnosti.

Lucia Gondášová pracuje s fenoménom svetla, s ktorým vo svojich dielach už dlhodobejšie experimentuje naprieč rôznymi médiami. Spájaním maľby a nalepovacej fólie tvorí kombinácie lesklých a matným plôch, čoho výsledkom sú pôsobivé monochromatické koláže. Tie sa stávajú dejiskom vytvárania svetelných efektov, ktoré sú pre autorku symbolom prítomného boja dobra a zla v ľuďoch, v každom z nás.

Jana Homolová inklinuje k médiu fotografie nielen v školských prácach, ale venuje sa jej už niekoľko rokov aj vo vlastnej tvorbe. Na výstave predstaví štvoricu svojich štylizovaných fotografií, ktoré zasvätila známym reklamným značkám. V koncepte ich sloganov hľadá nový význam a neguje ich, čomu prispôsobuje aj formálnu úpravu ich obrazovej stránky. Tieto nové súvislosti medzi skutočnosťou a marketingovým sloganom sú správou o reálnych praktikách spoločností, ktoré na diváka doslova hrajú akési divadlo s jediným cieľom – predať produkt.

Diela Kristíny Slezákovej v sebe spájajú reportážnu fotografiu a detskú maľbu, ktorými reaguje na súčasnú problematiku migračnej krízy najviac ovplyvňujúcu práve deti. Stiera hranice medzi dvoma skupinami rovnakej vekovej kategórie v úplne odlišnej životnej situácii, ktoré sa symbolicky prelínajú na ploche plátna. Diela sú mozaikou emócii, ktoré zhmotňujú naliehavosť mnohých otázok, ktoré s týmto problémom súvisia a je čoraz ťažšie na ne hľadať odpovede.

Práce vznikali v ateliéri plošných médii na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pod odborným vedením doc. Mgr. art. Márie Balážovej. Vernisáž sa uskutoční 2. októbra o 16:30 v klube ŽiWell, výstava potrvá do 1. decembra 2016.

Text: Tlačová správa – K. Bartošeková