Život pri rieke Váh láka deti do múzea

Balneologické múzeum Imricha Wintera pripravilo alternatívneho sprievodcu svojou expozíciou. Je určený pre žiakov aj pre rodiny s deťmi. Prvýkrát ho predstavia počas Noci múzeí a galérii v sobotu 20. mája 2017 o 15.00 h v budove Kúpeľnej dvorany.

Odborníci vypracovali sériu pracovných listov, prostredníctvom ktorých budú deti objavovať jednotlivé exponáty v priestoroch múzea. Spoznajú prírodné bohatstvo, ľudové zvyky aj históriu nášho regiónu už od čias praveku.

Všetko sa pritom bude týkať Váhu a jeho blízkeho okolia. Rieku predstavia aj ako zdroj energie a miesto oddychu. Zároveň poslúži ako spojenie medzi rôznymi oblasťami života i medzi minulosťou a súčasnosťou.

Podľa Andreja Bolerázskeho je Život pri rieke Váh dlhodobým projektom, ktorý má žiakov a rodiny s deťmi motivovať, aby sa do múzea vracali. Pri každej návšteve sa môžu zamerať na iný pracovný list a objavovať nové fakty o regióne.

Veľký priestor je venovaný aj vode – jej miestu v ľudovej kultúre a vzťahu vody a človeka. Samostatná časť je vyhradená prírodnému bohatstvu Slovenska, najmä minerálnym a termálnym praeňom.

„Expozíciu budú deti spoznávať samostatne. Ide vlastne o alternatívneho sprievodcu, ktorý im hravou formou poskytne informácie z rôznych oblastí. Napríklad z archeológie, národopisu, histórie a kultúry,“ hovorí autor projektu Andrej Bolerázsky.

Na jeho realizáciu prispelo ministerstvo kultúry prostredníctvom Fondu na podporu umenia. O ilustrácie k jednotlivým pracovným listom sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy Piešťany.

Logom projektu Život pri rieke Váh je vodná víla, ktorej môžu dať meno návštevníci Balneologického múzea Imricha Wintera už v sobotu 20. mája 2017 od 15.00 h v hlavnej expozícii v budove Kursalonu.

Text: Martin Palkovič Ilustrácia: Balneologické múzeum I. Wintera