Železnicu do Vrbového má združenie miest a obcí konečne v prenájme

Samosprávy dostali nepoužívanú trať medzi mestami Piešťany a Vrbové do nájmu na desať rokov. Podľa zverejnenej zmluvy bude združenie Zelená cesta platiť Železniciam Slovenskej republiky nájom 6 338 eur ročne.

Podvaly a koľajnice môžu byť konečne nahradené asfaltom, ktorý bude tvoriť bezpečnú cestu pre cyklistov. Pozemky zostávajú majetkom štátu a v prípade potreby na nich v budúcnosti môže opäť vzniknúť železnica.

Vyplýva to zo zmluvy medzi združením obcí Zelená cesta a Železnicami Slovenskej republiky. Nájomca sa v nej zaviazal platiť 0,03 centy za meter štvorcový a rok. Dohromady ide o 6 338 eur ročne, ktoré Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové uhradia prenajímateľovi.

„V prvom kole rokovaní bol ročný nájom 56-tisíc eur, to bolo pre nás nepredstaviteľné,“ povedal vo februári pre zpiešťan.sk starosta Trebatíc Juraj Valo.

Združenie Zelená cesta žiadalo symbolickú cenu, nakoľko zámer výstavby cyklocesty je vo verejnom záujme.

Po dlhých rokovaniach so zástupcami ministerstva dopravy vznikol tiež kompromis ohľadom odstránenia podvalov a koľajníc. Zelená cesta sa zaviazala, že to spraví na vlastné náklady, ale takto získaný materiál môže speňažiť.

Teraz budú nasledovať práce na projektovej dokumentácii, ktorá by mala byť hotová v priebehu tohto roka. Predbežné odhadované náklady na celú stavbu sú 2 mil. eur. Zelená cesta sa preto pokúsi získať finančný príspevok z fondov Európskej únie alebo dotáciu od štátu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič