Železnice dali cykloceste do Vrbového zelenú

Nepoužívanú železničnú trať môžu mestá a obce získať do prenájmu a vybudovať na nej cestu pre cyklistov. Po nedávnom získaní súhlasného stanoviska generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej (ŽSR) republiky bude nasledovať stretnutie so zástupcami ministerstva dopravy.

O prenájme železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým rokovali starosta Trebatíc Juraj Valo a generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdőssy koncom uplynulého týždňa.

„Na rokovaní bol generálnym riaditeľom schválený návrh, ktorý pripravil oblastný riaditeľ ŽSR Milan Kubíček, ktorý sa týka výstavby cyklotrasy na telese železnice za stanovených podmienok – medzi inými dlhodobý prenájom trate zo strany vlastníka združeniu obcí Zelená cesta s možnosťou odstránenia podvalov a koľajníc,“ uviedol pre portál zpiešťan.sk Juraj Valo.

Ďalšou podmienkou je požiadavka, aby nosnosť podložia pod plánovanou cyklotrasou spĺňala parametre na prípadne využitie pre položenie koľajníc.

V súčasnosti takmer nepoužívaná železnica teda zostane v majetku ŽSR, ktoré ju v prípade potreby v budúcnosti môžu využívať na pôvodný účel. Dovtedy bude slúžiť cyklistom.

„Dohodli sme sa i na tom, že združenie Zelená cesta bude všetky stupne projektovej dokumentácie podrobne konzultovať so ŽSR, spravovať a udržiavať majetok štátu – železnicu v celom jej rozsahu,“ pokračuje Juraj Valo.

Obe strany nemajú podľa neho výhrady k návrhu, aby na železničnej stanici vo Vrbovom zostali v určitom úseku koľajnice pre aktivity občianskeho združenia Čango.

Združenie miest a obcí Zelená cesta musí teraz iniciovať rokovania s ministerstvom dopravy. V prípade súhlasu šéfa rezortu Árpáda Érseka podpíšu dotknuté strany zmluvu o prenájme.

Následne sa samosprávy pokúsia získať na tento projekt zdroje z fondov Európskej únie. Ich zástupcovia už deklarovali, že výstavbu cyklocesty by mohli financovať aj z obecných a mestských rozpočtov. Na to by bol potrebný súhlas zastupiteľstiev.

Zámer premeniť železnicu na cyklochodník podporuje aj petícia, ktorú doteraz na internete podpísalo 770 ľudí. Nájdete ju na tejto adrese. Jej papierová verzia je na podpis k dispozícii na mestských a obecných úradoch dotknutých samospráv.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič