Zber kuchynského odpadu sa začne v auguste

Na území Piešťan bude vyše sto zberných nádob hnedej farby, každá domácnosť dostane špeciálny košík a vrecká. Ľudia si ich môžu prevziať na mestskom úrade. Budú určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny, pečiva a obilnín. Informovala o tom radnica.

„Hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pribudnú k stojiskám kontajnerov alebo k nádobám na separovaný zber,“ uvádza radnica na svojej web stránke. Nový druh kontajnerov s objemom 660 listrov rozmiestni zberová spoločnosť koncom júla. Dohromady ich bude 110, vyvážané budú dvakrát za týždeň počas celého roka.

Mesto Piešťany ďalej oznámilo, že každej domácnosti poskytne košík a vrecia určené na triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu: „Na odovzdanie je v prvej fáze pre občanov pripravených 8-tisíc košíkov a 16-tisíc recyklovateľných vriec.“ Po spotrebovaní vriec si ich ľudia budú musieť zabezpečiť na vlastné náklady.

Do košíka s vrecom je potrebné ukladať kuchynský odpad z domácnosti a po jeho zaplnení vrece následne umiestniť do zbernej nádoby o objeme 660 litrov hnedej farby, s vetracími otvormi nachádzajúcej sa na najbližšom stanovišti v lokalite bytových a rodinných domov.

Košík o objeme 10 litrov, hnedej farby, perforovaný (s vetracími otvormi) a vrecia o objeme 10 litrov, zelenej farby biodegradovateľné (100 % recyklovateľné) si môžu obyvatelia vyzdvihnúť na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod do dvora z ulice Kukučínova) od pondelka 19.7.2021, vždy v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h a v stredu v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 17.00 h.

Zdroj: piestany.sk