Záznam z kamery na radnici má byť zmazaný

Uznesenie poslancov o jeho zachovaní bolo podľa primátora protizákonné. Preto ho nepodpísal. Dnes o tom rokovala mestská rada. Väčšina jej členov nehlasovala.

Na poslednom zastupiteľstve poslanci žiadali, aby nebol vymazaný kamerový záznam zo soboty 7. marca, na ktorom mohlo byť zachytené dianie na mestskom úrade. Podľa medializovaných informácií tam vtedy malo prísť k manipulácii s počítačmi niektorých zamestnancov. Tento záznam však zrejme už nikto neuvidí.

Primátor Miloš Tamajka dnes večer členom mestskej rady povedal, že zachovanie kamerového záznamu dlhšie ako 15 dní nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. „O nezlikvidovanie záznamu v zákonnej lehote by bol oprávnený žiadať len orgán činný v trestnom konaní alebo správny orgán riešiaci priestupok,“ pokračoval primátor. To sa však nestalo.

„Mestské zastupiteľstvo preto nie je orgánom, ktorému by zo zákona vyplývalo žiadať takýto úkon a ukladať plnenie takéhoto uznesenia,“ pokračoval.

Primátor sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu, a preto ho nepodpíše. Musel to však prerokovať s mestskou radou, pričom jej rozhodnutím nie je viazaný.

Poslanci po jeho slovách neskrývali sklamanie. Namietali, že materiál aj pozvánku na mimoriadnu mestskú radu dostali na poslednú chvíľu. Pri hlasovaní o tomto bode sa síce všetci prezentovali, za odporúčanie primátorovi nepodpísať dané uznesenie bol iba Michal Hynek. Ostatní sa nezdržali a neboli ani proti, teda nehlasovali.

Kamerový záznam mohol objasniť dianie na mestskom úrade v sobotu 7. marca. V budove mal vtedy podľa vlastných slov rokovanie primátor so zástupcom firmy illi s. r. o. S tou má radnica zmluvu na personálne poradenstvo. Podľa informácií Piešťanského týždňa sa však ľudia z tejto spoločnosti dostali k počítačom niektorých zamestnancov, pričom mohli uniknúť citlivé údaje.

Miloš Tamajka to na rokovaní zastupiteľstva rezolútne odmietol. Na mestskom úrade sa podľa jeho slov koná bezpečnostný audit, ktoré výsledky chce zverejniť.

Poslankyňa Iveta Babičová v diskusii na Piešťany TV povedala, že deväť počítačov pracovníkom oficiálne zobrali na kontrolu až po dátume, z ktorého mal byť zachovaný kamerový záznam. Zároveň predložila doklady o nákupe pevných diskov pre mestský úrad. „Prvý harddisk bol zakúpený v sobotu 7. marca o 20.01 v Auparku, v Datarte.“ Dodala, že účtenky sú od rôznych firiem a pri tomto nákupe mohol byť porušený zákon o finančnej kontrole.

Taktiež povedala, že videla záznamy o kopírovaní informácií z počítačov niektorých úradníkov. Mali medzi nimi byť napríklad zmluvy. „Takéto listiny a rozhodnutia považujem za osobnú vec každého občana. Ak by takéto informácie unikli, prečo by si ich malo čítať celé mesto,“ opýtala sa poslankyňa.


Celú diskusiu si môžete pozrieť na web stránke Piešťany TV


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia