Záplaty na Sládkovičovej ulici zobrala na seba Eurovia

Iba pár týždňov zostala vozovka zrekonštruovaná z verejných zdrojov bez závad. Nefunkčné vodovodné rozvody museli opraviť, novú cestu pritom na niekoľkých miestach rozkopali.

Za rekonštrukciu Sládkovičovej ulice zaplatilo mesto Piešťany spoločnosti Eurovia 766-tisíc eur. Cena zahŕňala výmenu vozovky, chodníkov aj verejného osvetlenia. Stavebné práce trvali niekoľko mesiacov.

Krátko po ich dokončení bolo nutné cestu na viacerých miestach opäť rozkopať. Radnica ako dôvod uvádza nefunkčnosť vodovodných rozvodov.

„Stavebnými prácami totiž došlo podľa vyjadrenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k čiastočnému poškodeniu pôvodného, asi osemdesiatročného, vodovodného potrubia a tiež k jednej havárii na potrubí, ktorá však nebola zavinená činnosťou zhotoviteľa,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová.

Mesto preto rozhodlo, že je potrebné spraviť odkopy v poškodených miestach až po guľový ventil potrubia a opraviť poškodené časti rozvodov. Tieto práce realizovala Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS).

Podľa Evy Bereczovej zobrala Eurovia zodpovednosť na seba a „prebrala plnú záruku za realizované dielo, navyše i za práce, ktoré neboli v jej kompetencii.“

Napriek tomu sa zástupcovia tejto firmy odmietli k téme vyjadriť. „Na základe článku 13.6  Zmluvy o dielo ohľadne projektu rekonštrukčných prác na Sládkovičovej ulici v Piešťanoch nemáme ako zhotoviteľ akékoľvek oprávnenie sa k predmetnej problematike vyjadrovať,“ odpovedala na naše otázky hovorkyňa spoločnosti Eurovia Lenka Kubejová.

Časť zmluvy, na ktorú odkázala, hovorí o záväzku neposkytovať obchodné a technické informácie tretím osobám.

Kvalitu záplat na novej ceste preverí až čas, ale ak vodovod v tejto časti mesta slúži už 80 rokov, ďalšie poruchy zrejme nenechajú na seba dlho čakať.

Text a foto: Martin Palkovič