Zápis prvákov do základných škôl bude v apríli

Rodičia detí, pre ktoré sa v septembri začína povinná školská dochádzka, by si mali do kalendára zapísať dátum 7. a 8. apríla 2017. V týchto dňoch bude v školách, ktoré zriaďuje Mesto Piešťany, prebiehať zápis.

Jeho súčasťou je rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti rodičov.

Zápisy budú prebiehať 7. apríla (14.00 do 18.00 h) a 8. apríla od (8.00 do 12.00 h) na ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová a ZŠ F. E. Scherera. Rodičia by si mali priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 5 základných škôl. Jednotliví riaditelia musia informácie o zápise zverejniť na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 1. marca.

DOPLNENÉ 25. januára o 12.35 h: Informácie o zápise na Cirkevnú spojenú školu nájdete na tejto adrese: https://www.zpiestan.sk/spravy/zapis-prvakov-do-zakladnych-skol-bude-v-aprili/

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: MP