Zamestnanec piešťanskej reštaurácie klamal štát na DPH

Senickí colníci zabezpečili podnikateľovi z Piešťan dve elektronické registračné pokladnice. Dôvodom bolo podozrenie z pozmeňovania softwaru a údajov v nich. Teraz budú podrobené technickej expertíze.

Uplynulý týždeň vo večerných hodinách za účelom zistenia, či podnikateľ používa elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, a či doklad ňou vyhotovený spĺňa všetky náležitosti vykonali colníci zo Senice kontrolný nákup v prevádzke reštauračných služieb v Piešťanoch. V prevádzke sa nachádzali dve výdajné miesta, na ktorých boli umiestnené tri registračné pokladnice.

Po vyhotovení pokladničného dokladu z dvoch z nich vzniklo podozrenie z pozmeňovania softwaru a údajov v nich. Jeden z pracovníkov prevádzky sa colníkom nakoniec priznal, že kúpil a nainštaloval do pokladníc program, ktorým sa sám bez vedomia majiteľa reštaurácie obohacoval.

Colníci dve pokladnice na mieste zabezpečili. Takto upravené registračné pokladnice vydajú doklad o platbe, ktorý dostane kupujúci, avšak DPH do štátneho rozpočtu odvedená nie je. Tieto pokladnice budú predmetom technickej expertízy, ktorú bude vykonávať špecializované forézne pracovisko finančnej správy.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová, ku dnešnému dňu vykonali v tomto roku colníci v rámci celého Trnavského kraja kontroly u 1100 obchodníkov, pričom v 50 % z nich zistili porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Celkovo od začiatku roka uložili za takéto porušenia pokuty v celkovej výške 87 000 eur.

Na základe pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov, hlavne v predvianočnom období, doplnila Zlochová.

Text a foto: Tlačová správa – Colný úrad Trnava