13.01.2016 # 07:30 # 07:30

Zahraniční Piešťanci pozor: Žiadať o voľbu poštou je možné poslať len do piatku

Blíži sa koniec lehoty na požiadanie o voľbu poštou.  Zo zaslaných žiadostí je zrejmé, že voličom nie je celkom jasné, kam majú adresovať svoju žiadosť.

Ak má volič trvalý pobyt na Slovensku, ale napríklad dlhodobo pracuje v zahraničí, lenže na území Slovenska, buď vlastní nehnuteľnosť, kde má uvedené trvalé bydlisko, alebo má trvalé bydlisko uvedené napr. u rodičov alebo na nejakej adrese v Slovenskej republike, je potrebné žiadosť adresovať obci tohto trvalého bydliska. V tejto obci je zapísaný do zoznamu voličov a v prípade, že príde na Slovensko, môže voliť aj osobne  vo svojom okrsku.

Ministerstvo vnútra plní úlohu osobitného okrsku iba pre voličov, ktorí nemajú na Slovensku žiadny trvalý pobyt, teda v minulosti, keď sa zo Slovenska odsťahovali, sa z trvalého pobytu odhlásili. Títo voliči nie sú zapísaní v žiadnom zozname voličov a budú zapísaní v osobitnom zozname voličov, ktorý sa vyhotovuje na ministerstve vnútra.

V prípade, že volič zašle svoju žiadosť na nesprávnu adresu, vo väčšine prípadov na Ministerstvo vnútra SR, vystavuje sa riziku, že nebude môcť voliť. Odporúčame voličom, aby najmä teraz, keď sa blíži koniec lehoty, to je 15. januára 2016 (piatok), venovali pozornosť tomu, kam svoju žiadosť pošlú.

Ministerstvo vnútra odpisuje voličom, ktorí poslali svoju žiadosť nesprávne, kam majú svoju žiadosť presmerovať a v prípade, že je to možné, žiadosť aj pošle obci, ale s blížiacim sa koncom lehoty sa to už nemusí podariť.

Pre viac informácií navštívte web ministerstva vnútra. Formulár a adresy, na ktoré treba poslať žiadosť o voľbu poštou nájdete aj na web stránke Mesta Piešťany.

Text: Tlačová správa MV SR

X