Začali voľby: Krúžkujeme maximálne päť poslancov a jedného predsedu TTSK

V sobotu 4. novembra 2017 rozhodujú občania Slovenskej republiky a cudzinci s trvalým pobytom o tom, kto bude najbližších päť rokov riadiť vyššie územné celky. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. V okrese Piešťany je možné zakrúžkovať maximálne päť kandidátov na poslancov a jedného kandidáta na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Voliť je možné iba v obci svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. V meste Piešťany nájdu voliči svoj okrsok podľa adresy trvalého pobytu na web stránke mestského úradu.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Členovia komisie mu dajú dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič v obvode Piešťany (mestá a obce piešťanského okresu) zakrúžkovať najviac päť poradových čísiel kandidátov na poslancov Zastupiteľstva TTSK.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu TTSK môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Oba hlasovacie lístky potom volič vloží do obálky a tú potom do volebnej schránky.

Hlasovacie lístky sú neplatné, ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ich zakrúžkuje viac, ako je stanovené.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu.

Voliči, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do volebnej miestnosti, majú právo požiadať o možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Obyvatelia Piešťan to môžu urobiť telefonicky na č. 7765111, 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby v klientskom centre Mestského úradu Piešťany.

Volebným okrskom pre občanov s trvalým pobytom na adrese mesta Piešťany – Mestský úrad Piešťany je volebný okrsok č. 8 so sídlom – Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP č. 1493/9 v Piešťanoch.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu TTSK bude vytlačených šesť mien: 

1. József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát
3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát
4. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT
5. Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST – HÍD
6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Kandidatúry sa oficiálne vzdal iba Jaroslav Cehlárik. Táto informácia bude vo všetkých volebných miestnostiach. 


Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva TTSK bude vo volebnom obvode Piešťany 38 mien:

1. Iveta Babičová, Ing., 60 r., učiteľka, Piešťany, nezávislý kandidát
2. Denisa Bartošová, RNDr., 50 r., prednostka MsÚ Hlohovec, Piešťany, nezávislý kandidát
3. Martin Beluský, Ing., PhD., 30 r., poslanec NR SR, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
4. Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r., advokát, Ostrov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Ján Bzdúšek, Bc., 41 r., manažér ľudských zdrojov, Moravany nad Váhom, SME RODINA – Boris Kollár
6. Remo Cicutto, Ing., 55 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
7. Martin Cifra, 46 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
8. Marián Dóczy, Ing., 56 r., starosta obce Sokolovce, Sokolovce, nezávislý kandidát
9. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r., analytička, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
10. Jozef Drahovský, Mgr., 41 r., softvérový inžinier, Piešťany, nezávislý kandidát
11 . Stanislav Drobný, Bc., 47 r., poslanec NR SR, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
12. Michal Fiala, 31 r., koordinátor OZ, poslanec MSZ, Piešťany, nezávislý kandidát
13. Ján Forgáč, 62 r., konateľ, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana
14. Marek Fořt, 40 r., obchodný riaditeľ, Krakovany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
15. Milan Gajdoš, MUDr., 51 r., lekár, Piešťany, SMER – sociálna demokracia
16. Lívia Gregoričková, Ing., 29 r., športová trénerka, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár
17. Renáta Hartling Oravcová, 51 r., SZČO – personalistika, Moravany nad Váhom, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
18. Ľubica Holecová, Ing., 52 r., dopravný manager, Drahovce, Strana zelených Slovenska
19. Ján Horváth, Ing., 62 r., vedúci sekcie, Chtelnica, SMER – sociálna demokracia
20. Michal Hynek, Mgr., 29 r., podnikateľ, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár
21. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 34 r., environmentalista, Piešťany, nezávislý kandidát
22. Miroslav Juriš, Ing., 50 r., programátor, analytik, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
23. Zuzana Komárková, PhDr., 46 r., riaditeľka ÚPSVaR, Drahovce, SMER – sociálna demokracia
24. Vladislav Krasický, 39 r., riaditeľ logistiky, Ratnovce, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
25. Dalibor Kuciaň, JUDr., 38 r., advokát, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana
26. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 61 r., poslankyňa NR SR, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana
27. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT
28. Peter Ottinger, MUDr., 65 r., odborný lekár, Piešťany, nezávislý kandidát
29. Pavol Paulovič, 41 r., starosta obce Veľké Orvište, Veľké Orvište, nezávislý kandidát
30. Igor Puobiš, Mgr., 35 r., vedúci odboru na OÚ, Vrbové, SMER – sociálna demokracia
31. Alexej Rymarenko, Ing., 54 r., podnikateľ, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT
32. Irena Sklenárová, 49 r., zdravotná sestra na OAIM, Banka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
33. Miroslav Sluka, Ing., MSc., 56 r., výsluhový dôchodca, Borovce, Slovenská národná strana
34. Alan Suchánek, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, lekár, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
35. František Tahotný, Bc., MBA, 46 r., obchodný riaditeľ, Vrbové, nezávislý kandidát
36. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 56 r., muž v domácnosti, Piešťany, nezávislý kandidát
37.  Martin Valo, 53 r., zástupca primátora, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Milan Vozár, Ing., 40 r., konateľ, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana


V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017, zriadi ministerstvo vnútra informačnú linku, na ktorej bude poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne.

Informačná linka bude prístupná od 30. októbra  2017 do 3. novembra 2017, a to v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 15,30 hod a v deň volieb dňa 4. novembra 2017 od 7,00 hod do 22,00 hod na telefónnych číslach 02/48592312 a 02/48592313.

Informačná linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: minv.sk, piestany.sk