Za likvidáciu čiernych skládok zaplatilo mesto 6 600 eur

Nelegálne skládky ľudia zakladajú na verejných priestranstvách aj pri zberných nádobách. Hrozí za to pokuta 1 500 eur.

„V uplynulom období sme na verejných priestranstvách zaznamenali taktiež zvýšený počet nelegálnych skládok biologicky rozložiteľných odpadov z údržby zelene,“ uvádza na svojej web stránke radnica a apeluje na obyvateľov, aby odpad o ukladali na vyhradených nádob.

Na zber biologicky rozložiteľných odpadov slúžia hnedé nádoby, tie však mnohým domácnostiam počas sezóny nestačia. Mesto v takýchto prípadoch radí využívať služby Zberného dvora, ktoré sú bezplatné.

Poplatok vo výške 0,015 eur/kg treba uhradiť iba pri vývoze drobného stavebného odpadu. Ide o najnižšiu možnú sumu stanovenú zákonom.

Za vývoz triedeného odpadu sa v Zbernom stredisku taktiež neplatí. Ľudia majú túto službu k dispozícii šesť dní v týždni. Otváracie hodiny sú zverejnené na webe Piešťanského informačného centra.

„Založenie skládky odpadov, či už sa jedná o komunálny, alebo biologicky rozložiteľný odpad je v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch považované za nezákonné umiestnenie odpadu. Takéto konanie môže byť riešené Mestským úradom v spolupráci s Mestskou políciou formou priestupkového konania, v ktorom môže byť za priestupok uložená pokuta až do výšky 1 500 eur,“ informuje ďalej radnica.

V minulom roku vynaložila samospráva na likvidáciu nelegálnych skládok rôzneho tuhého komunálneho odpadu cca 6 600 eur.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič