Za Ekologický čin roka ocenila župa aj piešťanských skautov

Trnavská župa vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia výsledky 8. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2018. Zámerom župy je upriamiť pozornosť  na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia  na regionálnej úrovni.

Odborná komisia hodnotila prihlásené projekty v dvoch kategóriách: v jednej projekty predkladali občianske združenia, obce, dobrovoľníci a v druhej materské, základné a stredné školy. Dovedna sa do súťaže prihlásilo rekordných dvadsať projektov.

V prvej kategórii bol najúspešnejší projekt Občianskeho združenia Komunita Zelenča s názvom Triedenie odpadu. Členovia združenia formou osobných rozhovorov, letákmi a informačným panelom zvýšili v obci povedomie o separovaní odpadu v obci. Okrem toho pravidelne zbierajú odpadky, sadia stromy a osádzajú vtáčie búdky.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt Slovenského skautingu, 80. zboru Ginko Piešťany s názvom Ako na EKO a Čistím naše mesto. Skauti v rámci neho vyčistili cestu z Bezovca na Tematín, chránené vtáčie územie na brehu Sĺňavy, okolie Domu umenia, húpacieho, železného, Kolonádového a Krajinského mostu a to po oboch stranách rieky Váh. Zlikvidovali aj menšie skládky a naplaveniny.

Tretie miesto obsadili dva projekty – „Živá lúka“ Občianskeho združenia Zeleň a „Smeťozbery“ dobrovoľníckej skupiny DOZOR HC (Dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami Hlohovec).

V kategórii škôl porotu najviac zaujal projekt Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch, v rámci ktorého žiaci premenili zarastený pozemok na upravenú školskú záhradu. Okrem nových chodníkov, ohniska, vyvýšených záhonov a lavičiek pribudli aj rozhľadňa, altánok, či ohrada pre sliepky. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Gymnázia Jána Hollého Trnava s názvom Zóna bez peňazí. Tretie miesto opäť zdieľajú dva projekty: Zeleň v materskej škole Materskej školy – Óvoda, Šamorín a Rozmýšľajme globálne a konajme lokálne Obchodnej akadémie Veľký Meder.

Text: Tlačová správa – Trnavský samosprávny kraj Foto: 80. zboru Ginko Piešťany