Za čiernu stavbu v Ratnovskej zátoke dali pokutu 150-tisíc eur

Investor neuposlúchol viaceré výzvy na zastavenie stavebných prác, mesto mu udelilo pokutu, proti ktorej sa ešte môže odvolať.

Nitrianska firma Labonte má zaplatiť 150-tisíc eur za to, že od marca do júna realizovala viac stavebných objektov bez povolenia stavebného úradu. Zároveň jej zástupcovia nerešpektovali opakované výzvy na zastavenie prác a novo postavené stavby začala užívať bez kolaudačného povolenia.

Okrem iného vznikol v areáli Ratnovskej zátoky bez povolenia bazén. Wake Soul Bearded Brothers otvorili 1. júna a teší sa veľkej obľube. Obyvateľom blízkeho okolia však prekáža hlučná hudba aj nedoriešené parkovanie.

Sankcie udelené na základe stavebného zákona sú odstupňované podľa druhu závažnosti konania. Právnická osoba môže za realizáciu novej stavby bez povolenia dostať pokutu takmer 166-tisíc eur.

Radnica pri stanovení sankcie zohľadňovala aj stanovisko Štátnej ochrane prírody k rozsahu škôd na vtáctve a kvalite vody. Wake Soul Bearded Brothers stojí v Chránenom vtáčom území Sĺňava, kde platí štvrtý stupeň ochrany.

„Pokuta nebude nízka. Treba hovoriť o rozsahu prác, o neuposlúchnutí niekoľkých výziev aj o tom, že nerešpektujú pravidlá v zmysle stavebného zákona. Tá stavba je drzosťou, vznikla bez akéhokoľvek povolenia,“ povedal koncom júla na tlačovej konferencii primátor Peter Jančovič.

Rozhodnutie o pokute vydalo mesto 5. augusta, odvtedy plynula 15-dňová lehota na doručenie. Po nej má investor ďalších 15 dní na to, aby pokutu uhradil alebo podal odvolanie.

Patrika Masára, ktorý je podľa obchodného registra konateľom firmy Labonte, sme sa pýtali, či pokutu zaplatia, prípadne či chcú nové stavby dodatočne zlegalizovať. „Ďakujeme za otázky, momentálne sa k nim nebudeme vyjadrovať,“ odpovedal P. Masár.

Ratnovskou zátokou sa okrem piešťanskej radnice zaoberá aj polícia. „Po preverení prijatého trestného oznámenia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ohrozenia a poškodzovania životného prostredia. Vyšetrovateľ zároveň pribral znalca z odboru geodézie a kartografie a naďalej vykonáva procesné úkony, aby mohol vo veci právoplatne rozhodnúť,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonal v areáli Wake Soul Bearded Brothers štátny zdravotný dozor. Hygienici pri ňom zistili, že „k jestvujúcemu bufetu boli pristavené nové časti prevádzky, ktoré neboli rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva v Trnave schválené.“ Uviedol to Tomáš Hauko z RÚVZ v Trnave a dodal, že v bufete zistili porušenia prevádzkovej hygieny. „Podobne aj umelé kúpalisko (bazén) a ubytovanie formou kempingu v stanoch je prevádzkované bez posúdenia a schválenia.“

Prevádzkovatelia Bearded Brothers WakeSoul koncom júla informovali, že bazénová časť s terasou, bude až do odvolania zatvorená. „Ostatné časti (vlek, reštaurácia…), ktoré sú súčasťou pôvodného vybavenia areálu ostávajú aj naďalej v prevádzke. Ďakujeme vám za podporu a veríme, že sa nám vzniknutú situáciu podarí vyriešiť ku vašej spokojnosti.“

Text a foto: Martin Palkovič