Vzniká mapa ovocných stromov, bude základom pre mestský sad

Na základne mapy starých a krajových odrôd ovocných stromov má vzniknúť mestský sad pomenovaný po ekológovi a ochrancovi prírody Kornelovi Duffekovi. Do mapovania sa môže zapojiť každý, kto má starú jabloň alebo hrušku a chce sa o nej dozvedieť niečo viac.

Občianske združenie Genofond bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu od mesta Piešťany s projektom, ktorého cieľom je využitie potenciálu starých odrôd ovocných drevín. „Mapovanie bude prebiehať na plochách verejnej zelene, ako aj na prístupných súkromných plochách,“ hovorí koordinátor projektu Bruno Jakubec.

Následne vznikne projektová dokumentácia pre krajinársky hodnotný, verejnosti prístupný, mestský ovocný sad. V ňom budú zastúpené stromy s genofondom starých a krajových odrôd typických pre Piešťany a okolie. „Sad chceme doplniť o ďalšie menej známe druhy ovocných stromov a krov,“ dodáva autor projektu.

Mestský ovocný sad bude slúžiť na poznávanie i oddych. Bude v ňom drobný parkový mobiliár aj prvky funkčnej biodiverzity. Vyrásť by mohol v starých Piešťanoch, pri potoku Dubová.

„Po dohode s rodinou Kornela Duffeka by sme radi pomenovali sad po tomto piešťanskom ochrancovi prírody a ekológovi,“ hovorí Michal Fiala, ktorý sa tiež na mapovaní ovocných stromov v Piešťanoch podieľa.

Pomáhať budú chovatelia včiel pod vedením Juraja Mráza. Zapojí sa aj Ľubomír Pastucha zo Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany.

Pridať sa môže každý, kto má v záhrade starý ovocný strom. „Takto vznikne mapa ovocných drevín – výnimočných alebo starých stromov, ktoré rastú na plochách verejnej zelene alebo aj na súkromných pozemkoch, ktoré sú prístupné. Tieto informácie budú základom pre vznik ovocného sadu so vzácnym genofondom,“ uzatvára Bruno Jakubec, ktorého môžu majitelia starých ovocných stromov kontaktovať na telefónnom čísle 0907 233 730.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: Nathan Hulsey