Výstavu Hľadanie krásy Veroniky Obertovej videli tisíce ľudí z celého sveta

Projekt, na ktorom sa podieľala Veronika Obertová z Piešťan, reprezentoval Slovensko v budove Parlamentaria. Jeho autorky ho vytvorili špeciálne pre návštevnícke centrum Európskeho parlamentu v Bruseli. Vo februári ho môžete vidieť v galérii Slovenského centra dizajnu.

V projekte Hľadanie krásy / Searching for Beauty vychádzajú jeho autorky Michaela Čopíková, a Veronika Obertová (Ové Pictures) v spolupráci s kurátorkou Máriou Riškovou z princípov animácie a vytvárajú interaktívne inštalácie sústredené okolo hlavného motívu hľadania krásy v nových kontextoch.

Využívajú historické optické hračky ako zoetrope, flip book a diorámu a pretvárajú ich do súčasnej interaktívnej podoby. Kým výstava je vyjadrením chápania novej krásy autorkami projektu, on-line galéria, ktorej súčasťou je generátor GIF-ov, sú doplnkom výstavy prístupným pre všetkých, aby predstavili svoj subjektívny pocit krásy v súčasnosti.

Podobná prezentácia v Európskom parlamente je úspechom našej kultúry, pretože výber výstav do Parlamentaria nie je automatický pri príležitosti predsedníctva danej krajiny, no koná sa prísny výber projektov, ktoré musia byť komplexné a prezentujúce spoločné ideály EÚ.

Návštevníkmi výstavy boli zástupcovia politickej sféry i návštevníci Parlamentaria z celého sveta. Štatistika návštevnosti svedčí o úspechu – výstavu videlo okolo 44 000 návštevníkov (z toho 23 865 v bruselskom Parlamentariu), webovú stránku projektu navštívilo počas šiestich mesiacov od spustenia 11015 užívateľov.

Ďalšia prezentácia na festivale animácie Klik v Amsterdame (26. 10. – 30. 12. 2016) ponúkla iný kontext, bola prezentovaná v odbornom rámci počas festivalu, ktorého program zahŕňa premiéry, prezentácie, projekcie filmov, dielne a výstavy, Hľadanie krásy bolo jednou z nich.

Od 2. februára do 5. marca 2017 bude výstava prístupná aj v galérii Slovenského centra dizajnu.

Text a foto: Tlačová správa