Vyradeniu železnice Piešťany – Vrbové už nič nebráni

Rozhodnutie o vyradení trate, na mieste ktorej má stáť cyklistický chodník, by malo prísť čoskoro. Po rokovaní so zástupcami združenia Zelená cesta to povedal štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček.

Štát chce podporiť vznik cyklistickej trasy, ktorej výstavbu žiadali prostredníctvom petície aj obyvatelia regiónu.

„Prvý nevyhnutný formálny krok, ktorý by malo ministerstvo urobiť, je vyradenie neprevádzkovanej starej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým. Na to by malo nadväzovať majetkovo právne vysporiadanie medzi Železnicami SR a združením Zelená cesta,“ povedal po dnešnom rokovaní na mestskom úrade v Piešťanoch štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček.

Vyradenie trate zo siete železníc podľa jeho slov už nič nebráni. Konečné rozhodnutie však musí prijať minister Árpád Érsek. Ten je podľa svojich dávnejších vyjadrení tomuto zámeru naklonený. Združenie dotknutých miest a obcí Zelená cesta by mala železnicu získať formou dlhodobého prenájmu.

„Akékoľvek iné riešenie by bolo z môjho pohľadu komplikovanejšie, náročnejšie a zrejme aj nákladnejšie,“ uviedol dnes štátny tajomník.

Dlhodobý prenájom v budúcnosti umožní štátu v prípade potreby opäť postaviť železničnú trať.

S postavením cyklistického chodníka môžu pomôcť finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Ak sa ich samosprávam nepodarí získať, niektorí ich zástupcovia už deklarovali záujem financovať výstavbu z mestských a obecných rozpočtov. Na to však bude potrebný súhlas poslancov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič