Výmena vedenia radnice, Rema Cicutta vystriedal Miloš Tamajka

Piešťany majú po dvanástich rokoch nového primátora. Na slávnostnom zastupiteľstve v kine Fontána včera Miloš Tamajka zložil sľub a viedol prvé zasadnutie mestských poslancov.

Novému primátorovi zagratuloval jeho predchodca Remo Cicutto a daroval mu pero. Za poslancov zložil sľub Tomáš Hudcovič, ktorý získal najviac voličských hlasov.

Transparentnosť samosprávy, priama komunikácia s občanmi a spolupráca s tretím sektorom. To sú priority, ktoré vo svojom príhovore spomenul primátor. „Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sa mesto stalo atraktívne pre návštevníkov a mali dôvod sa sem vracať,“ povedal Miloš Tamajka a dodal, že najdôležitejšia bude spolupráca.

Pozrite si časť jeho príhovoru:

Prvé rozpory prišli pri schvaľovaní členov mestskej rady. Iveta Babičová podala námietku, že druhý volebný obvod má podľa návrhu iba jedného zástupcu. Vyjadrila obavu, že mestská rada bude nevyvážená a navrhla do nej menovať aj Rema Cicutta a Michala Fialu. Ten to okamžite odmietol.

Väčšina sa nakoniec stotožnila s návrhom Jozefa Drahovského, aby tento poradný, iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán tvorili poslanci s najvyšším počtom získaných voličských hlasov. Členmi mestskej rady sa stali Tomáš Hudcovič, Juraj Brna, Jozef Malík, Eva Wernerová, Martin Cifra, Jozef Drahovský a viceprimátor Michal Hynek.

Viac sa o zostavení mestskej rady dočítate tu.

Nasledovala búrlivá diskusia o zložení mestských komisií, do ktorých sa nedostali poslanci Martin Valo a Eliška Gocká.

Predstavitelia iniciatívy Spoločne pre Piešťany nechceli, aby v nich sedeli zamestnanci mesta. „Vnímam to ako diskrimináciu svojej osoby,“ povedala manažérka strediska pietnych služieb Eliška Gocká, ktorá reagovala na fakt, že v komisiách bude niekoľko pedagógov.

Viac informácií o diskusii na túto tému nájdete tu.

Návrh platu nového primátora poslanci schválili tak, ako ho predložil Michal Hynek. Miloš Tamajka bude dostávať 2 382 eur mesačne, čo je najmenšia suma akú umožňuje zákon. Poslanci jej výšku prerokujú raz ročne. Primátorovi môžu pridať maximálne 70 %.

Na záver zastupiteľstvo rozhodlo, ktorí poslanci budú sobášiť. Funkciou sobášiaceho poverilo Martina Cifru, Tomáša Hudcoviča, Michala Hyneka, Andreja Klapicu, Jozefa Malíka a Martina Valu.

Remo Cicutto daroval svojmu nástupcovi pero

Remo Cicutto daroval svojmu nástupcovi pero

Za poslancov zložil sľub Tomáš Hudcovič

Za poslancov zložil sľub Tomáš Hudcovič

Jeden z nováčikov v mestskom zastupiteľstve Michal Fiala s primátorom Milošom Tamajkom

Jeden z nováčikov v mestskom zastupiteľstve Michal Fiala s primátorom Milošom Tamajkom

Pre Elišku Gockú začalo jej piate volebné obdobie

Pre Elišku Gockú začalo jej piate volebné obdobie

Na slávnostnom zastupiteľstve hlasovali poslanci aklamačne - zdvihnutím ruky

Na slávnostnom zastupiteľstve hlasovali poslanci aklamačne – zdvihnutím ruky

Primátor Miloš Tamajka, prednostka MsÚ, hlavný kontrolór Peter Konečný a Denisa Bartošová

Primátor Miloš Tamajka, prednostka MsÚ, hlavný kontrolór Peter Konečný a Denisa Bartošová

Na slávnostné zastupiteľstvo prišlo aj zopár občanov

Na slávnostné zastupiteľstvo prišlo aj zopár občanov

Text, foto a video: Martin Palkovič