Výberové konanie na riaditeľa gymnázia vyhlásili už tretí raz

Meno nového riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina bude známe až koncom augusta. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 25. júla.

Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Gymnázia Pierra de Coubertina, vyhlásil už tretie výberové konanie. Predchádzajúce dve boli neúspešné. Nikto z kandidátov v ani jednom prípadne nezískal nadpolovičnú väčšinu v rade školy. Tá preto nikoho nenavrhla zriaďovateľovi na vymenovanie.

V treťom výberovom konaní majú byť členmi výberovej komisie ľudia, ktorých určí župa. Svojho zástupcu môžu nominovať aj zamestnanci.

Úspešný uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, príslušnú pedagogickú spôsobilosť a prax minimálne päť rokov. Vyžaduje sa aj znalosť školskej legislatívy, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti. Vítaná je znalosť problematiky štrukturálnych fondov.

Ponúkaný plat v rozmedzí 927,50 až 1 038,50 eur. Prihlášku do výberového konania je nutné podať do 25. júla. Podrobné informácie sú zverejnené na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič