Vyber si svoj šport

Aj Pierre de Coubertin, zakladateľ novodobých olympijských hier, by mal z trénerov a tréneriek občianskeho združenia HappyMove radosť. Myšlienka vzájomnej spolupráce všetkých miestnych športových klubov, podpora základnej pohybovej prípravy detí a možnosť vybrať si obľúbený šport nadobudla reálne kontúry.

HappyMove organizuje v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany a piešťanskými športovými klubmi deň plný pohybu, ktorý sa bude konať v sobotu 5. septembra 2020 v HS Centre Piešťany. V príjemnom prostredí si tak môžete užiť 17 rôznych športov na jednom mieste. Registrácia detí začína o 9.30 hod. a už od desiatej rozhýbeme celý areál. Vstup do športového priestranstva je zadarmo, občerstvenie a pitný režim budú pre deti zabezpečené. Počas športovej akcie budú dodržané všetky nariadenia MZ SR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou Covid-19.

Okrem rôznych pohybových aktivít na jednotlivých stanovištiach sú pre vás pripravené sprievodné aktivity – tvorivé dielne, ukážky prvej pomoci, maskoti rozprávkových postavičiek, vzácne rady od fyzioterapeutky či stretnutia s piešťanskými profesionálnymi športovcami. Deň plný pohybu vyvrcholí vystúpením piešťanského speváka Ega.

Šport a dobrovoľnícke charitatívne aktivity idú ruka v ruke už celé roky. V rámci projektu Búrame bariéry, ktorý zabezpečuje Asociácia pomoci postihnutým APPA, na záver vyžrebujeme bohatú tombolu a výťažok z nej bude venovaný telesne handicapovanému členovi HappyMove na rehabilitačné cvičenia v centre zdravia Possibilitas Piešťany.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí poskytli sponzorské dary, pretože im nie je ľahostajná kvalitná príprava budúcich športovcov. Špeciálne poďakovanie patrí HS Centru Piešťany za poskytnutie priestorov pre športujúce deti a širokú verejnosť.

Zdroj: Tlačová správa – HappyMove