Voľný pohyb psov je zakázaný, pribudnú značky

Majitelia nesmú svojim psom umožniť pohybovať bez vôdzky na celom území Piešťan. Výnimkou je len zopár plôch, ktoré sú na to určené. Po novom ich na zákaz voľného pohybu psov budú upozorňovať nálepky na stĺpoch verejného osvetlenia.

Zastupiteľstvo koncom septembra schválilo nové znenie všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov. Pre psíčkarov to žiadnu zásadnú zmenu neznamená, vo verejnom priestore však pribudnú značky, ktoré sú podľa radnice nevyhnutné. Budú mať rozmer 10×15 cm a radnica ich nechá umiestniť na stĺpy verejného osvetlenia.

„Treba pripomenúť, že označovanie plôch si nevymyslela samospráva, ale je daný zákonom SR,“ uviedol Martin Ričány, hovorca Mestského úradu Piešťany, v článku, prostredníctvom ktorého o novinke informuje.

V zákone č. 282/2002 o podmienkach držania psov je uvedené, že obec môže vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný a tieto miesta musia byť viditeľne označené.

V Piešťanoch je iba niekoľko lokalít, kde zákaz voľného pohybu psov neplatí. Na Lide to je chodník popri Bickupickom kanáli medzi Húpacím mostom a kynologickým areálom. Dva menšie oplotené výbehy sú na sídlisku Adam Trajan. Psi sa môžu voľne pohybovať aj po vale pri potoku Dubová na Studenej ulici a na území Malej vrbiny.

Vstup so psom je zakázaný na detské ihriská, do areálov škôl, na športoviská, na cintoríny, do zdravotníckych zariadení a úradných budov.

Za nerešpektovanie zákazu vstupu so psom a zákazu voľného pohybu psa hrozí pokuta 65 eur.

Text: Martin Palkovič