Voľby 2016: Voličov čaká niekoľko noviniek

S cestovným pasom sa tentoraz hlasovať nedá a prevzatie hlasovacích lístkov treba potvrdiť podpisom. Na Slovensku sa o zložení národnej rady bude rozhodovať v sobotu 5. marca.

Doklad, s ktorým volič preukazuje svoju totožnosť, musí obsahovať jeho podobizeň aj všetky údaje uvedené v zozname voličov. Medzi nimi je aj trvalé bydlisko, ktoré sa však v cestovných pasoch nenachádza. Preto je najistejšie prísť voliť s občianskym preukazom.

Novinkou je potvrdenie prevzatia hlasovacích lístkov vlastnoručným podpisom. V priestore na to určenom volič vyberie lístok subjektu, ktorému sa rozhodol dať svoj hlas. Môže ho bez úprav vložiť do obálky alebo zakrúžkovať poradové čísla maximálne štyroch kandidátov, ktorým dáva prednosť. Ak ich zakrúžkuje viac, nebude komisia na prednostné hlasy prihliadať.

Zvyšné hlasovacie lístky treba po novom vhodiť do zapečatenej schránky vo volebnej miestnosti. Volič si ich nesmie zobrať so sebou. Za tento priestupok by mu hrozila pokuta 33 eur. Nová legislatíva sa týmto opatrením snaží predísť kupovaniu hlasov.

V Piešťanoch budú všetky volebné miestnosti otvorené od 7.00 do 22.00 h. Ich zoznam nájdete na tejto adrese. Ak v sobotu 5. marca nebudete v mieste svojho trvalého bydliska, máte v piatok poslednú šancu vybaviť si hlasovací preukaz.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič