Voľby 2016: Šancu voliť zo zahraničia máte iba do 15. januára

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini rozhodol o vyhlásení volieb do národnej rady, pričom deň ich konania určil na sobotu 5. marca 2016. Voľby sa budú konať od 7.00 do 22.00 h.

Pôjde v poradí o deviate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Zároveň pôjde o prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novou volebnou legislatívou schválenou Národnou radou SR v roku 2014.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, teda 15. januára 2016. 

Naša čitateľka žijúca v Holandsku vyplnila žiadosť začiatkom decembra prostredníctvom portálu volby.digital. Mesto Piešťany na ňu doteraz nereagovalo.

„Hodnoverný zdroj je výlučne Ministerstvo vnútra SR, resp. príslušné mestá a obce so svojimi webovými sídlami,“ povedala hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová a dodala, že doručenie žiadosti o voľbu poštou si majú voliči s trvalým pobytom v Piešťanoch overiť na e-mailových adresách daniela.juricová@piestany.sk alebo eva.kralova@piestany.sk. Na ne treba tieto žiadosti aj adresovať.

Hlasovacie lístky budú mať mestá a obce z nášho okresu podľa jej slov k dispozícii najskôr v v priebehu budúceho týždňa.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce (teda najneskôr 4. marca 2016).

Požiadať oň možno aj v listinnej forme alebo elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (teda najneskôr
15. februára 2016).

Text: Martin Palkovič/minv.sk, piestany.sk Ilustr. foto: MP