Voľby 2016: Právo hlasovať má 24 501 obyvateľov Piešťan

V našom meste je 28 okrskov, všetky sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Oficiálne výsledky dnešných parlamentných volieb budú známe v nedeľu 6. marca.

Okrsok č. 1 je v budove cirkevnej školy

Jednou zo zmien, ktorú niektorí voliči nemuseli zaregistrovať, je sídlo okrsku č. 1. Pôvodne sídlil na Špeciálnej základnej škole na Žilinskej ceste. Už pre minuloročným referendom ho však z kapacitných dôvodov a pre zlý prístup pre handicapovaných presunuli do priestorov Cirkevnej spojenej školy na Štefánikovej ulici. Obyvateľov na to mestský úrad upozornil aj prostredníctvom periodika Radnica informuje.

Táto zmena sa dotkla voličov s trvalým pobytom v lokalitách Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošikova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1 a Nový dvor.

Mestské noviny tiež uvádzajú, že ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na adrese Mestského úradu Piešťany, môžu svoje právo rozhodovať o zložení parlamentu využiť vo volebnom okrsku č. 8 na Gymnáziu Pierra de Coubertina.

Nezabudnite si občiansky preukaz

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Hlasovať dnes môže až 24 501 obyvateľov Piešťan.

Doklad, s ktorým volič preukazuje svoju totožnosť, musí obsahovať jeho podobizeň aj všetky údaje uvedené v zozname voličov. Medzi nimi je aj trvalé bydlisko, ktoré sa v cestovných pasoch nenachádza. Preto je najistejšie prísť voliť s občianskym preukazom.

Nepoužité hlasovacie lístky teba odovzdať

Novinkou je potvrdenie prevzatia hlasovacích lístkov vlastnoručným podpisom. V priestore na to určenom volič vyberie lístok subjektu, ktorému sa rozhodol dať svoj hlas. Môže ho bez úprav vložiť do obálky alebo zakrúžkovať poradové čísla maximálne štyroch kandidátov, ktorým dáva prednosť. Ak ich zakrúžkuje viac, nebude komisia na prednostné hlasy prihliadať.

Zvyšné hlasovacie lístky treba po novom vhodiť do zapečatenej schránky vo volebnej miestnosti. Volič si ich nesmie zobrať so sebou. Za tento priestupok by mu hrozila pokuta 33 eur. Nová legislatíva sa týmto opatrením snaží predísť kupovaniu hlasov.

Zoznam volebných miestností podľa adresy trvalého bydliska

Volebná miestnosť č. 1 – Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119: Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1, Nový dvor


Volebná miestnosť č. 2 – Základná škola, Mojmírova 98/30: A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút


Volebná miestnosť č. 3 – Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28: A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866


Volebná miestnosť č. 4  Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22: A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova, Staničná


Volebná miestnosť č. 5 – Základná škola, Mojmírova 98/30: Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala


Volebná miestnosť č. 6 – Základná škola, Holubyho 1053/15: A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, 6433, 7719, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka


Volebná miestnosť č. 7 – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Stromová 1329/34: Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č. nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č. nepár. od 7


Volebná miestnosť č. 8 – Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9: Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova


Volebná miestnosť č. 9 – Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2: Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Kúpeľný ostrov


Volebná miestnosť č. 10 – Základná umelecká škola, Teplická 2297/50: Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121


Volebná miestnosť č. 11 – Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44: Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká


Volebná miestnosť č. 12 – Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127: A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č. nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie


Volebná miestnosť č. 13 – Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144: Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, Hurbanova, Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1


Volebná miestnosť č. 14 – Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9: Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115


Volebná miestnosť č. 15 – Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35: Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova, Záhradná 16


Volebná miestnosť č. 16 – Základná škola, Brezová 2876/19: Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska


Volebná miestnosť č. 17 – Základná škola, Brezová 2876/19: Komenského, Robotnícka, Skalná


Volebná miestnosť č. 18 – Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná


Volebná miestnosť č. 19 – Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27: J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska


Volebná miestnosť č. 20 – Základná škola, Brezová 2876/19: Gaštanová, Javorová


Volebná miestnosť č. 21 – Mestská knižnica, Školská 4761/19: 8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská


Volebná miestnosť č. 22 – Základná škola, Brezová 2876/19: Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, Brezová


Volebná miestnosť č. 23 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: E. F. Scherera


Volebná miestnosť č. 24 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35


Volebná miestnosť č. 25 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 – 37


Volebná miestnosť č. 26 – Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28: Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70 a or. č. nepár. od 115


Volebná miestnosť č. 27 – Základná škola, E. F. Scherera 4874/40: Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21


Volebná miestnosť č. 28 – Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26: Dudvážska, Družby


Text: Martin Palkovič Zdroj: Radnica informuje č. 2/2016