Vojenské múzeum je po novom multimediálne

Nové prvky expozície majú osloviť najmä deti a mladých ľudí. Dotykové panely prezentujú najzaujímavejšie exponáty, návštevníkom poskytuje informácie audiosprievodca a ťahákom je aj 3D film.

Jeho základom sa stali zábery získané pomocou digitalizácie vybraných zbierkových predmetov múzea – sú medzi nimi tanky aj bojové lietadlá. Na podrobné spoznávanie exponátov slúžia dotykové panely, ktoré poskytujú informácie v slovenskom aj anglickom jazyku. Aj veľkorozmerné predmety si môže návštevník vďaka nim pohodlne otáčať a približovať.

Pre žiakov základných a stredných škôl je určený dokumentárny film, ktorý sa zameriava na vojenskú históriu Slovenska v 20. storočí.

Celkové náklady na Centrum výskumu zbierkových predmetov VHÚ sú 2,9 mil. eura, ale návštevníci vidia iba časť tohto projektu. Vojenský historický ústav za tieto peniaze získal napríklad virtuálnu bádateľňu a server na ukladanie trojdimenzionálnych záznamov jednotlivých exponátov.

„Našou snahou je budovať aj expozíciu malorozmerných predmetov, aby sme ukázali viac z vojenských dejín – uniformy, zástavy a podobne,“ vysvetlil riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič. Základ zbierok múzea tvoria podľa jeho slov predmety, ktoré vyradí armáda. Exponáty však získavajú aj kúpou alebo výmenou.

Počas letnej prevádzky bude Vojenské historické múzeum otvorené od 1. júna do 30. septembra od utorka do nedele. Prehliadky začínajú o 10.00, 13.00 a 15.00 h.

vojenske_historicke_muzeum_01 vojenske_historicke_muzeum_02 vojenske_historicke_muzeum_03 vojenske_historicke_muzeum_04 vojenske_historicke_muzeum_06 vojenske_historicke_muzeum_07vojenske_historicke_muzeum_08

Text a foto: Martin Palkovič