Vo februári zomrelo v Piešťanoch 90 ľudí, päťročný priemer je 35

Aj počas druhého mesiaca zaznamenala matrika oveľa viac úmrtí ako je dlhodobý priemer. Nejde iba o obyvateľov Piešťan, ale o všetkých ľudí, ktorí v sledovanom období zomreli na území kúpeľného mesta.

Podľa údajov Štatistického úradu SR prepísala druhá vlna pandémie ochorenia covid-19 maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už piaty mesiac za sebou.

„V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani,“ informoval o predbežných údajoch o počtoch zomrelých vo februári 2021 Štatistický úrad SR.

Nadpriemerný počet úmrtí potvrdila aj piešťanská matrika, ktorá ich vo februári zaznamenala 90. Počas predchádzajúcich piatich rokov zomrelo v Piešťanoch vo februári priemerne 35 ľudí.

V uvedenej štatistike je počet všetkých úmrtí v Piešťanoch, nie iba obyvateľov Piešťan. Nie sú v nej zaznamenané úmrtia Piešťancov, ktorí zomreli v iných mestách. Podľa zákona o matrikách je totiž na vykonanie zápisu do knihy úmrtí príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela.

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Štatistický úrad SR