Vila Löger: Piešťanci držali spolu, ale ostatní ich prehlasovali

Pätica piešťanských poslancov podala v krajskom zastupiteľstve spoločný návrh, aby nebol bývalý internát pri Kolonádovom moste zaradený do verejnej obchodnej súťaže. Kolegovia ich prehlasovali. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa pokúsi vilu na lukratívnom mieste predať.

Získať ju môže ten, kto ponúkne najviac. Minimálna finančná zábezpeka je 79 500 eur. Táto suma pri verejných obchodných súťažiach predstavuje 10 % z ceny podľa znaleckého posudku. O prípadnom budúcom majiteľovi musí rozhodnúť krajské zastupiteľstvo.

Všetci poslanci z Piešťan v dnešnej diskusii k tomuto návrhu presadzovali, aby župa vilu Löger na predaj neponúkala. Podľa Jozefa Drahovského obyvatelia Piešťan žiadajú, aby bola ponechaná na verejnoprospešné účely. Remo Cicutto už na predchádzajúcom zastupiteľstve navrhol, aby v nej sídlilo Balneologické múzeum, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Súhlasila aj Iveta Babičová a dodala, že na verejnoprospešné využitie tejto budovy je viacero návrhov. „Som za to, aby sme sa s odpredajom neponáhľali,“ povedala poslankyňa a dodala: „Bolo by dobré, aby sa zástupcovia mesta a kraja dohodli.“ Túto myšlienku podporili aj Miloš Tamajka a Peter Ottinger.

„Správa prebytočného majetku nás každý rok stojí obrovské množstvo prostriedkov a prebytočný majetok chátra. Ako zodpovedný správca trvám na tom, aby to bolo zaradené do súťaže,“ uviedol predseda TTSK Tibor Mikuš. „Tento návrh nič nerieši a nie je na prospech kraja,“ dodal k iniciatíve skupiny piešťanských poslancov.

Väčšina zastupiteľstva mu nakoniec dala za pravdu. „Ubezpečujem vás, že akonáhle príde pred zastupiteľstvo reálny návrh sformulovaný mestom, nie skupinou poslancov, budeme sa ním zaoberať,“ uzavrel Tibor Mikuš.

V bode rôzne Iveta Babičová navrhla, aby zastupiteľstvo v prípade odpredaja bývalého internátu elektrotechnickej priemyslovky presunulo 60 % z kúpnej sumy do rozpočtovej položky školstvo v okrese Piešťany. Odôvodnila to avizovaným sťahovaním SPŠE do priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej, ktoré je spojené s investíciami do úpravy učební. Ani s týmto návrhom sa väčšina nestotožnila.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič